Logo-R-color-PNG

  Linkedin ikon  Besök oss på Facebookdreamstime xs 31974873

Följ oss på det sättet som passar dig bäst.

FramsidaExtended DISC Sverige är ett verktygsbolag som har ambitionen att tillhandahålla marknadens bästa webbaserade beteende‐ och kommunikationsverktyg.

Extended DISC är ett revolutionerande system för informationshantering. Den ger dig som användare möjlighet att designa, hantera och använda kommunikations- och beteendeverktyget på ett helt nytt sätt. För första gången någonsin kan du själv designa din egen rapport. Inte bara hur den ser ut, utan också vad den innehåller. Väljer du att arbeta med färdiga rapporter erbjuder Extended DISC ett stort bibliotek med färdiga rapportmallar. Det är dina behov som styr.

I samma system kan du även göra Öppen 360°, Undersökningar och Resonemangsanalyser. Extended DISC erbjuder över 800 beteendekompetenser. Dessa används och kombineras för att utveckla olika områden inom organisationen.

Nya mailadresser på Extended DISC

Extended DISC representeras i allt större grad internationellt. Som ett resultat av detta kommer vi att stärka vår svenska kommunikation och lokala framtoning samtidigt som vi stärker vårt nätverk runtom i världen. Varje land kommer nu att lansera en lokal hemsida samt egna mailadresser och vi i Sverige har även skapat en hemsida som reflekterar de behov som vi mött på den svenska marknaden. Detta innebär att vår hemsida har fått ett nytt utseende och innehåller mera information om våra verktyg och tjänster.

Nya mailadresser
Vi har även bytt våra mailadresser. Numera når du oss genom att skriva förnamn.efternamn@extendeddisc.se.

Eeva Petersson

Telefon: 0706-360 165

Mail: eeva petersson@extendeddisc.se

----------------------------------------------------

Carita Juselius

Telefon: 0706-360 162

Mail: carita.juselius@extendeddisc.se

----------------------------------------------------

Krister Svensson

Telefon: 0730-600 352

Mail: krister.svensson@extendeddisc.se

Nyhetsbrev vecka 16 - Är du chef eller ledare?

dreamstime xs 19861387Det goda ledarskapet talas det mycket om idag. I många organisationer läggs det stora resurser på att utveckla ledarskapet. De flesta organisationer har även förstått att ledarskap och chefskap är unika kompetenser. Men vad innehåller ledarskap?

För att förtydliga en ledares, eller chefs, roll vill vi dela in den i fyra delar:

  1. Chefskap - att veta vart vi ska och ha tydlig bild av enhetens uppdrag.
  2. Ledarskap - att ha en förmåga att få medarbetarna att röra sig i rikting mot målet och att utföra uppdraget.
  3. Samordning - att säkerställa att enheten har en tydlig plats och stämmer in i den övriga organisationen.
  4. Kompetensutveckling - att säkerställa och utveckla den kompetens som uppdraget kräver, både hos sig själv och hos sina medarbetare.

Ovanstående fyra delar skapar ett gott chefskap eller ledarskap. Det är viktigt att hålla balans mellan dessa fyra punkter och när ett ledarskap fallerar hittar vi oftast svaret i någon av dessa.

Läs hela nyhetsbrevet här

Vill du prenumerera på Extended DISC nyhetsbrev? Klicka här

© 2014. Extended DISC Sverige