Skarmavbild 2016-11-24 kl. 13.13.49Extended DISC Sverige är ett verktygsbolag som har ambitionen att tillhandahålla marknadens bästa webbaserad plattform för verktyg inom:

  • Beteende och kommunikation(DISC)
  • 360° Feedback
  • Resonemangsanalyser (Begåvningstester)
  • Undersökningar

Extended DISC är ett revolutionerande system för informationshantering. Den ger dig som användare möjlighet att designa, hantera och använda kommunikations- och beteendeverktyget på ett helt nytt sätt. För första gången någonsin kan du själv designa din egen rapport. Inte bara hur den ser ut, utan också vad den innehåller.

Väljer du att arbeta med färdiga rapporter erbjuder Extended DISC ett stort bibliotek med färdiga rapportmallar. Det är dina behov som styr. I samma system kan du även göra Öppen 360°, Undersökningar och Resonemangsanalyser. Extended DISC erbjuder över 1 000 beteendekompetenser.

Nyhetsbrev - Ge inte upp dina nyårsmål - vecka 6

dreamstime xs 45779562Handling och inlärning i kombination är en av nycklarna till utveckling och ger oss möjlighet att nå våra mål. Att handla är att göra och inlärning är kopplat till att vara. Handling utan inlärning kan upplevas som meningslös och den stora inlärningen kommer först när vi handlar efter våra nya kunskaper.

Det är stor skillnad på att förmå och kunna å ena sidan och att önska och vilja å andra sidan. Förmå och kunna handlar om färdigheter och förmåga. Önska och vilja är kopplade till vår lust och våra behov (Kaufmann och Kaufmann, 1996). För många av oss är steget mellan ord och handling stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Vill du prenumerera på Extended DISC nyhetsbrev? Klicka här

Vill du hellre följa oss på Facebook? Klicka här

 

© 2016. Extended DISC Sverige