Det respektfulla kundmötet


I säljmötet strävar säljaren efter, genom en så kallad rapport (förhållande, förbindelse), att ärligt förstå kunden utan att döma.

Säljaren gör sitt bästa för att förstå saken ur kundens perspektiv. Hen agerar pålitligt och trovärdigt, vilket skapar en upplevelse av förtroende. Målet är att säljaren koncentrerar sig på den potentiella kundens behov och önskemål.

Men hur går det till rent praktiskt? Istället för att göra någonting för att skapa rapport eller en tillitsfull relation bör kanske säljaren inte göra något nytt utan istället sluta göra det som hindrar rapport.

Se filmen som beskriver närvaro ⬇️

Tillit

Tillit skapas inte genom att vi säger ”Du kan lita på mig…”. Istället visar vi, genom handling, att kunden kan ha tillit till oss.

Alla affärsrelationer vinner på att tilliten är ömsesidig. Bäst är när kunden känner att säljaren hela tiden har kundens agenda högst upp på dagordningen. Tillit  i kundmöten skapar vi genom att vi:

 • Respekterar kundens övertygelser och föreställningar om hinder
 • Lyssnar respektfullt på kundens invändningar utan att avfärda dem
 • Respekterar kundens värderingar
 • Är äkta, låtsas inte vara någon annan
 • Håller löften
 • Är kompetenta, ser till att vi har kompetens att utföra det vi lovar
 • Är ärliga
 • Är närvarande
 • Matchar beteenden, rörelsehastighet, ögonkontakt, talhastighet och talvolym

Snart öppnar vi portarna till Säljakademien

I Säljakademien kliver säljaren rakt in i en värld av möjligheter. Genom självstudier och praktisk tillämpning anpassar säljaren lärandet till sina unika behov och mål, och tar fullt ansvar för sin utveckling.

 • En säljbedömning som mäter säljarens förmåga inom 18 säljkompetenser
 • En mätning av säljhinder
 • 27 utbildningsmoduler
 •  34 lektioner
 •  29 konkreta övningar som säljaren kan återkomma till om och om igen
 •  12 månaders medlemskap
 •  Allt material nedladdningsbart för framtiden
 •  Tillgång till bonusmaterial varje månad

På Säljakademien förstår vi att verklig framgång i försäljning kräver mer än bara grundläggande tekniker och strategier.

Vår utbildning är skapad för att väcka säljarens inre styrka, vi erbjuder de verktyg och den kunskap som krävs för att säljaren ska kunna navigera i komplexa affärssituationer med lätthet. Vi siktar på att skapa en djupgående förändring i hur säljaren ser på försäljning, utrustar hen med en förmåga att intuitivt förstå och tillfredsställa sina kunders behov, och därigenom vinna affärer på ett nytt och mer effektivt sätt.