Finns det verkligen misslyckanden, motgångar och besvikelser?


Vi har alla varit där. Ett projekt som inte når upp till våra förväntningar eller den stora affären som går förlorad i sista stund. Det kan vara enkelt att se dessa situationer som misslyckanden, men det är dags att vi ändrar vårt perspektiv.

I detta nyhetsbrev utforskar vi idén att ”misslyckande” inte är en permanent dom utan snarare en läroprocess. Vi tittar på konkreta övningar som kan förändra ditt och dina medarbetares sätt att tänka och förbättra dina och dina medarbetares kompetenser i att hantera motgångar. Vi introducerar även FinxS Säljbedömning, ett verktyg som ger insikt och tydlig information för att hjälpa dig och ditt säljteam att nå framgång.

Det finns en oändlig mängd citat och råd som uppmuntrar oss att våga misslyckas. Men dessa ord blir meningslösa om vi inte skapar egna, nya erfarenheter kring vad ”misslyckande” faktiskt betyder. För att förändra vårt perspektiv behöver vi utmana oss själva att se saker på ett nytt sätt.

Att se ett resultat som ett ”misslyckande” kan vara en negativ synvinkel som inte nödvändigtvis främjar tillväxt eller lärande. Här är några skäl till att det kan vara mer gynnsamt att inte betrakta resultat som misslyckanden:

Lärdom

Varje ”misslyckande” kan ses som en möjlighet att lära sig något nytt. Genom att analysera vad som gick fel kan man förstå vad man behöver förändra för att lyckas i framtiden.

Resiliens och mental styrka

Att kunna hantera ”misslyckanden” på ett konstruktivt sätt bygger resiliens och mental styrka, vilka är viktiga egenskaper för att lyckas på lång sikt.

Innovationskraft

Om man är rädd för att misslyckas kan det hämma kreativitet och innovationsförmåga. Många framstående uppfinningar och idéer har kommit ur en serie ”misslyckanden” som slutligen lett till en genombrottslösning.

Minskad stress och press

Om man inte ser resultat som misslyckanden, minskar man också den mentala och emotionella bördan som ofta följer med rädslan för att misslyckas. Detta kan i sin tur leda till bättre välbefinnande och produktivitet.

Teamdynamik

I en organisation där misslyckanden inte demoniseras, är det lättare att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö. Medarbetare känner sig mer bekväma med att ta risker och dela med sig av sina idéer, vilket kan leda till bättre samarbete och mer innovativa lösningar.

Misslyckanden, motgångar eller besvikelser

Har du en säljare som blir nedslagen av att inte lyckas med det hen föresatt sig? Hjälp säljaren genom att coacha hen genom denna övningen.

Beskriv situationen: Välj en situation där du eller inte uppnådde det önskade resultatet. Var så detaljerad som möjligt.

Utred konsekvenser: För varje negativ konsekvens, hitta minst en positiv.

Skriv om historien: Beskriv situationen igen, men inkludera nu alla konsekvenser, både negativa och positiva. Be säljaren att förklara hur ett resultat är lyckat eller misslyckat beroende på vad vi fokuserar på

Teamövning

Syfte:

Den här övningen syftar till att hjälpa dig och ditt team att använda ånger på ett konstruktivt sätt för personlig och professionell tillväxt.

Material:

 • Pennor och papper eller digitala skrivverktyg
 • En tyst och bekväm plats
 • Eventuellt en whiteboard eller flipchart för att skriva upp gemensamma insikter

Tidsåtgång:

 • Ca. 20-30 minuter

Instruktioner:

Del 1: Identifikation (5 minuter)

 1. Skriv ner en händelse eller beslut från det senaste året som teamet ångrar.
 2. Bredvid det, skriv ner de omedelbara konsekvenserna av den händelsen eller beslutet

Del 2: Reflektion (5-10 minuter)

 1. Svara på följande frågor:
 2. Vad lärde vi oss från denna erfarenhet?
 3. Hur har den påverkat oss och andra omkring oss?
 4. Vilka alternativ hade vi?
 5. Hur ska vi hantera en liknande situation i framtiden?

Del 3: Diskussion (10 minuter)

 1. Dela med er av era reflektioner i gruppen.
 2. Lyssna aktivt på andras erfarenheter och fundera över gemensamma teman eller lärdomar som kommer upp.

Del 4: Åtgärdsplan (5 minuter)

Baserat på diskussionen, skapa en kort åtgärdsplan med upp till tre punkter.

 1. Vad kommer vi att göra annorlunda i framtiden?
 2. Hur kan vi förhindra att göra liknande misstag?
 3. Vilka steg kan vi ta omedelbart för att börja denna process?

Avslutning:

Detta är en övning i öppenhet och gemensamt lärande. Målet är att använda ånger som en katalysator för positiv förändring, snarare än som en källa till evig självkritik eller skuld. Genom att praktisera den här övningen regelbundet kan ni skapa en kultur där misstag ses som tillfällen för tillväxt och förbättring, snarare än som tabun. Detta är särskilt värdefullt i arbetsmiljöer där press och förväntningar är höga, och kan vara avgörande för framgång.

Hantering av Misslyckande: FinxS Säljbedömning

Att veta var man ska börja när det gäller utveckling kan vara överväldigande. FinxS Säljbedömning är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa säljare att identifiera och fokusera på områden för förbättring.

FinxS Säljbedömning är speciellt utformade för:

 • Försäljningschefer
 • Teamledare
 • Säljcoacher och konsulter
 • Säljteam
 • Säljare som vill förbättra sig

Bedömningen är utformad för att stärka och effektivisera lärande och identifiera styrkor och svagheter i 18 kritiskt viktiga säljkompetenser, hantera misslyckanden är en.

Utveckla dina säljare

En Framgångsrik Säljare

En säljare med höga poäng i hantering av misslyckanden ser varje motgång som en tillfällig händelse och en chans att utvecklas. Denna säljare är villig att riskera ett nederlag för en potentiell seger och ser varje misslyckande som ett steg på vägen mot framgång.

En Försiktig Säljare

Å andra sidan är en säljare med låga poäng i hantering av misslyckanden oftast ovillig att ta risker och ser varje misslyckande som ett tecken på personlig oförmåga. Detta begränsar både deras vilja att riskera och deras potential att växa.

Optimera ditt säljteam nu! Boka en kostnadsfri återkoppling åt din säljare och ta del av vår chefsrapport som ger dig unika insikter för att utveckla och coacha din säljare till framgång. Kontakta oss idag!