Förflytta dina säljare från ytliga snack till meningsfulla dialoger!


I en värld där kommunikation är avgörande, har ett visdomsord från Zenon från Kition, en filosof från det antika Grekland, aldrig varit mer relevant. Han påminde oss om att naturen har gett oss en mun och två öron – vilket betyder att vi bör lyssna dubbelt så mycket som vi talar.

Men hur ofta praktiserar vi verkligen denna balans i våra dagliga interaktioner? Att lyssna är en konstform som kräver mer än bara att höra orden som sägs. Det handlar om att verkligen förstå budskapet bakom orden, utan att låta våra egna åsikter och förutfattade meningar ta överhanden.

Varför är aktivt lyssnande viktigt?

I en tid där dialoger ofta reduceras till ytliga ”snack”, står en genuin dialog ut genom sin förmåga att skapa djupare förståelse och öppenhet mellan parter. En sann dialog bygger på lyssnande – inte bara på ytan, utan på en djupare nivå där vi är närvarande och fria från egna fördomar och tankar.

När säljare misslyckas med att praktisera aktivt lyssnande, riskerar de att missförstå kundens behov och önskemål. Detta kan leda till att de erbjuder lösningar som inte matchar kundens förväntningar eller problem, vilket i sin tur kan resultera i missade försäljningstillfällen och förlorat förtroende. Kunden kan känna sig oviktig eller missförstådd, vilket skadar relationen och minskar chansen för återkommande affärer.

Aktivt lyssnande är också avgörande för att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom att visa genuint intresse för kundens situation och behov, kan säljare skapa en starkare, mer personlig koppling till kunden. Detta ökar kundens tillit och lojalitet, vilket är avgörande för att säkra återkommande affärer och positiva kundrekommendationer.

Att utveckla och förbättra färdigheter i aktivt lyssnande är därför inte bara en investering i bättre kundrelationer, utan också en strategi för att öka försäljningen och stärka företagets position på marknaden. Genom att lyssna aktivt, bekräftar säljare sitt engagemang för kundens framgång, vilket är grundläggande för att bygga långvariga och givande relationer.

Hur påverkar våra egna tankar och känslor lyssnandet?

Vår interna dialog kan ofta hamna i tre olika positioner när vi lyssnar:

  1. Egna känslor och erfarenheter: Vi relaterar omedelbart det som sägs till våra egna erfarenheter, vilket hindrar oss från att vara helt närvarande.
  2. Självmedvetenhet: Vi oroar oss för vad den andre tycker om oss, vilket kan leda till att vi anpassar oss för att bli omtyckta.
  3. Analys och lösningar: Vi fokuserar på att lösa den andres problem, istället för att låta dem uttrycka sig och komma fram till egna lösningar.

Klicka på bilden nedan och fördjupa dig i hur dina säljare och medarbetare kan utveckla ett aktivt lyssnande.

Framtiden för ditt säljteam med FinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi förflyttar vi dina säljare från ytliga snack till meningsfulla dialoger. Genom våra specialanpassade utbildningsprogram, fokuserar vi på att utveckla säljares och ledares förmåga att lyssna och kommunicera effektivt, vilket är en kritisk komponent i deras professionella verktygslåda.

Vårt mål är att lyfta ditt säljteams förmåga genom att fördjupa deras förståelse för 18 kritiska säljkompetenser. Vi tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att dina säljare ska kunna generera djupare kundinsikter och optimera försäljningsprocessen över ett brett spektrum av situationer.

Vi är engagerade i att säkerställa att varje teammedlem inte bara effektiviserar sin tid utan också förbättrar sin förmåga att navigera i försäljningens alla aspekter. Detta förbereder dem för att hantera komplexa försäljningssituationer med större skicklighet, vilket inte bara förbättrar deras individuella prestationer utan även bidrar till företagets övergripande tillväxt och konkurrenskraft.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av ett starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.