Försäljningspresentationer – Upptäck nyckeln till verkligt värde!


Som många av oss vet, är det en sak att skapa en presentation, men en helt annan sak att skapa en presentation som verkligen gör skillnad och driver försäljning. Nyckeln? Värde!

Verkligt värde vs. uppfattat värde

Många företag strävar ständigt efter att minska sina utgifter, detta gör att produktvärdet aldrig har varit viktigare. Det finns ofta en klyfta mellan produktens verkliga värde och det uppfattade värdet.

Det verkliga värdet är vad produkten betyder för dig som leverantör – kostnader för pengar, tid, ansträngning, inköp, tillverkning, och så vidare. Men dessa faktorer betyder inte mycket för en företagskund.

Det uppfattade värdet är vad kunden ser, och som säljare är det avgörande att fokusera på vilka aspekter kunderna själva värderar.

Att skapa en framgångsrik säljpresentation

Här är några aspekter som ofta glöms bort i en säljpresentation:

  1. Berätta historien bakom varumärket och produkten/tjänsten. Vilken vision ligger bakom?
  2. Beskriv konkreta vinster dina kunder har fått och konkreta problem de har löst med produkten/tjänsten.
  3. Visa vilken inverkan frånvaron av produkten/tjänsten skulle ha för kunden.
  4. Diskutera det löpande stödet och omsorgen efter köpet. Berätta med konkreta exempel varför det är viktigt för er att tillhandahålla stöd.

Öka värdet i presentationer

Genom att förstå och marknadsföra värdefulla aspekter av dina produkter och tjänster ökar säljaren effekten av sin presentation. Säljaren bör uppmuntra företag att tänka bortom enbart anskaffningskostnaden.

Kom ihåg att många företag kan identifiera luckor där en produkt skulle passa, men få förstår fullt ut nyttan av att uppfylla dessa behov. Detta är någonting säljaren bör kunna beskriva och illustrera.

Säljarens pitch bör kunna skapa en vision av produktens värde för kunden, gå bortom yttre produktfunktioner och se hur produkten passar (är nödvändig) i den större bilden.

Att skapa en framgångsrik säljpresentation handlar inte bara om att presentera en produkt, utan om att skapa en berättelse och ett värde som tilltalar kunden.

Vill du ta nästa steg och se hur dina säljare hanterar misslyckanden och utveckla en strategi för att förbättra denna färdighet, boka ett möte med oss. Du får en kostnadsfri återkoppling av FinxS Säljbedömning för en av dina säljare. Klicka här för att boka ditt möte och börja transformera ditt säljteam.

Framtiden för ditt säljteam med FinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi är vi experter på att skapa mästare i presentationsteknik. Våra skräddarsydda utbildningsmoduler är designade för att ge både säljare och ledare de verktyg de behöver för att bli framstående i denna avgörande del av deras professionella utveckling. Vi är här för att ta ditt säljteam till nya höjder inom 18 olika säljkompetenser, med en särskild fokus på att bemästra konsten att presentera.

Vi utrustar ditt team med de resurser som krävs för framgång. Detta säkerställer att varje teammedlem inte bara deltar, utan också är förberedd för att effektivt öka era affärer.

Vårt mål är att utveckla de färdigheter som ditt team behöver, så att varje säljare, oavsett individuell utmaningsnivå, kan bidra till och förstärka hela teamets effektivitet och resultat. Upptäck hur vi kan transformera ditt säljteam.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.