Förvandla synen på pengar i din säljorganisation


Hur ser dina säljare på pengar? Ser de det som en motiverande kraft eller som en källa till stress och skuld? Ett sunt begrepp om pengar är avgörande för varje säljares framgång, såväl som för hela försäljningsorganisationens välmående.

Oavsett hur vi ser på det, är trots allt en säljares främsta uppdrag att generera intäkter för företaget. Denna verklighet gör det än mer nödvändigt att ha en sund inställning till pengar och dess värde.

Sund inställning till pengar

När en säljare har en sund inställning till pengar, ser de att tjäna pengar som en hälsosam och legitim ansträngning. De förstår att pengar är en belöning för deras arbete och ser det som ett medel att uppnå sina mål. Denna syn leder till:

 • Proaktivitet i att tjäna pengar: Sökande efter nya möjligheter att generera intäkter.
 • Värdering av egen tid: Säljaren är inte rädd för att debitera rättvist för sin egen eller sina kollegors tid och insats.
 • Ekonomisk belöning: Uppmuntrar säljaren till att uppnå högre försäljningsresultat genom att se ekonomisk belöning som ett naturligt resultat av framgång.

En sådan inställning kan ha en positiv inverkan på hela säljorganisationen genom att uppmuntra en kultur av hög prestation och ekonomiskt ansvar.

Problematisk inställning till pengar

Å andra sidan, när en säljare har en problematisk inställning till pengar, kan det uppstå vissa utmaningar:

 • Skuld vid stora provisioner: Att känna skuld för att tjäna ”för mycket” kan leda till en minskad drivkraft att eftersträva högre säljmål.
 • Empatin styr: Överdriven empati med kunder som klagar över priset kan resultera i onödiga prisnedsättningar.
 • Obekväm med att diskutera pengar: Att känna sig obekväm att diskutera eller kräva betalning kan leda till förlorade intäkter.

Dessa aspekter kan påverka säljorganisationens förmåga att maximera sin lönsamhet. Det är viktigt att identifiera och stödja säljare med en problematisk inställning till pengar. Vi behöver hjälpa dem att utveckla en mer balanserad syn.

Utvecklingsplan för att ändra säljares begrepp om pengar:

 1. Fokusera på värde snarare än pris: Det är viktigt att säljaren skiftar fokus från bara priset till värdet av det som erbjuds.
 2. Stärk tron på det egna värdet: Att utveckla en starkare tro på sitt eget värde hjälper säljaren att inte kompromissa med priset eller vikten av sin tjänst.
 3. Jämlik syn med kunden: Se sig själv som jämlik med kunderna för att undvika oförnuftiga eftergifter.
 4. Frångå ekonomiskt ej lönsamma erbjudanden: Genom att vara mer selektiv i sina ekonomiska erbjudanden kan säljaren maximera sin avkastning.
 5. Arbeta med övertygelser: Förstärk säljarens övertygelse om att lösningen är värd priset – om säljaren inte tror på det, kommer inte heller kunden att göra det.
 6. Hantera invändningar om pengar proaktivt: Genom att vara övertygad om kundens vilja och förmåga att köpa, kan säljaren hantera invändningar om pengar effektivare.

FinxS Säljakademin – Din partner i utveckling

I FinxS Säljakademi tar vi detta ett steg längre. Våra moduler och coachingprogram är specifikt utformade för att stödja både säljare och ledare i denna viktiga utvecklingsprocess. Låt oss tillsammans ta ditt säljteam till nästa nivå. Vi skyggar inte för att fördjupa oss i ämnet pengar.

För att förstå och hantera dessa utmaningar är det avgörande att utrusta ditt säljteam med rätt verktyg och utbildning. Det är här vi kommer in.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.