Löser ditt säljteam problem eller är det faktiskt så att de skapar flera?


Känner du att ditt team är nära att nå sina försäljningsmål, men saknar det lilla extra för att verkligen lyckas? Eller kanske du upplever att trots alla ansträngningar, så verkar säljarna fastna på samma nivå, månad efter månad?

 • Har du någonsin undrat varför vissa säljare i ditt team konsekvent underpresterar, medan andra överträffar förväntningarna?
 • Vilka underliggande problem hindrar ditt team från att nå sitt fulla potential? Är det brist på motivation, otillräcklig utbildning, eller kanske intern konkurrens?
 • Hur ofta utvärderar du de metoder och processer som ditt team använder för att nå sina mål? Är de fortfarande relevanta?
 • Har du övervägt att använda strukturerade problemlösningsmetoder för att identifiera flaskhalsar i säljprocessen?
 • Vilka strategier har du provat för att förbättra teamets prestation, och hur har de fungerat?

I veckans nyhetsbrev kommer vi att dyka djupt ner i konsten att identifiera och förstå de problem som kan hindra ditt säljteam från att nå sina mål. Vi kommer att introducera dig för en teamövning som kan hjälpa dig att isolera de verkliga orsakerna bakom underprestation och skapa en handlingsplan för framgång.

För att verkligen lyckas i dagens komplexa försäljningslandskap är det avgörande att dina säljare har en viss grad av kritiskt tänkande. Ett kritiskt tänkande hjälper dem att bättre förstå kundens behov, identifiera möjligheter och utmaningar, samt fatta välgrundade beslut.

Vi på FinxS Sverige kan hjälpa dig att utveckla detta kritiska tänkande i ditt team, antingen genom vårt specialdesignade verktyg som utvecklar dina säljare eller genom att du låter oss utveckla dig och ditt team.

Vill du testa FinxS säljbedömning?

Det spelar ingen roll vilka problem du har inom försäljning, vi har definitivt varit med om det.

Vi vet hur du tar dig vidare! Vi har erfarenheten och verktygen du behöver för att lyckas! Är du redo att testa vårt verktyg? Inga kostnader! Inga avgifter! Bara ren nytta!

Boka ett möte

Träna hela teamet i kritiskt tänkande

Syfte:

Denna teamövning syftar till att hjälpa er att gemensamt identifiera och förstå det centrala problemet i ert projekt eller initiativ. Metoden vi använder kallas ”Träden med roten till allt”, och den engagerar alla teammedlemmar i en kreativ och strukturerad process.

Tid:

Cirka 60-90 minuter

Material:

 • Whiteboard eller flipchart
 • Whiteboardpennor eller markörer
 • Post-it-lappar

Steg för Steg:

 1. Inledande Diskussion: Samla teamet och diskutera kort det övergripande målet med projektet och varför det är viktigt att förstå det centrala problemet.
 2. Definiera Stammen: Som team, kom överens om vad det centrala problemet är och skriv ner det på en flipchart eller whiteboard. Detta blir ”stammen” i ert problemträd.
 3. Identifiera Rötterna: Dela upp teamet i mindre grupper och låt varje grupp diskutera och identifiera de underliggande orsakerna till problemet. Skriv ner dessa på Post-it-lappar och fäst dem vid stammen som ”rötter”.
 4. Utforska Grenarna: Återgå till helgrupp och brainstorma kring de potentiella konsekvenserna av problemet. Skriv ner dessa på nya Post-it-lappar och fäst dem som ”grenar” på trädet.
 5. Extra Grenar: Om tid finns, kan teamet också lägga till extra grenar för potentiella lösningar, bekymmer och beslutsalternativ.
 6. Sammanfattning: Avsluta övningen med att diskutera trädet och dess olika delar. Hur ger detta en djupare förståelse för problemet och dess komplexitet? Vilka nästa steg föreslår trädet?

Fördelar:

 • Främjar en gemensam förståelse av problemet
 • Uppmuntrar input från alla teammedlemmar
 • Ger en visuell och flerdimensionell bild av problemet
 • Bygger en känsla av gemensamt syfte och riktning

Genom att använda ”Träden med roten till allt” som en teamövning, kan ni inte bara identifiera och förstå ert projekt eller initiativs centrala problem, men också stärka teamdynamiken och sammanhållningen.

Vårt uppdrag är att hjälpa dig att nå dit du vill!

Det spelar ingen roll vilka problem du har inom försäljning, vi har definitivt varit med om det. Vi vet hur du tar dig vidare! Vi har erfarenheten och verktygen du behöver för att lyckas!

Framgångens epicentrum

Står ditt säljteam på tröskeln till storhet, men behöver den sista puffen för att bryta igenom? Sluta leta, du har hittat din lösning. Vi är experterna som inte kommer att lämna dig innan du nått dina mål!

Mät det du kan förändra

Vill du snabbt lyfta ditt säljteam till nya höjder? FinxS Säljbedömning är din handlingsplan som erbjuder en analys för att maximera både talang och lönsamhet. Ta steget mot oslagbar framgång idag!