När det kommer till undanflykter, är världen full av stora uppfinnare.


Vissa verkar vara experter på att skapa ursäkter. Så snart arbetsuppgifter inte är utförda rättfärdigar de det med en ursäkt. Det kan verka oskyldigt, men faktum är att det är ansvarslöst. Att använda ursäkter är så vanligt att vi knappt märker dem. Men kan det vara så att ursäkter inte tar dig ur kniviga situationer, utan är ett av dina största hinder?

Övertygelser, hinder och antaganden

Våra ursäkter kan styras av övertygelser eller antaganden. Övertygelser är de regler som vi har satt upp i våra liv. Vi behandlar dem som sanningar. De är våra teorier om hur världen ser ut och är principer för vårt handlande.

Övertygelser har skapats genom våra tidigare erfarenheter. Vi kan även ha plockat upp övertygelser från media, kulturella och gemensamma tankar i organisationen samt normer.

Vissa övertygelser stödjer oss att nå våra mål samtidigt som vissa övertygelser hindrar oss.

De övertygelser som hindrar oss kallar vi för begränsande övertygelser. Har du funderat på vilka övertygelser som styr dig eller dina medarbetare? Du kan stödja andra och dig själv att utforska övertygelser genom att ställa följande frågor:

  • Beskriv ett mål du har velat nå länge men ännu inte nått
  • Vilka yttre hinder ser du?
  • Vilka inre hinder ser du?

De inre hindren beskriver säljarens begränsande övertygelser som hindrar oss.

Mellan hopp och rädsla

Det är stor skillnad på att förmå och kunna och att önska och vilja. Förmå och kunna handlar om färdigheter och förmåga. Önska och vilja är kopplade till vår lust och våra behov. (Kaufmann och Kaufmann, 1996)

För många av oss kan steget mellan ord och handling vara stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling.

David McClelland, vid Harvard University, har delat in våra prestationsbehov i två olika delar:

  • Hopp om framgång.
  • Rädsla för nederlag.

I sin teori förklarar McClelland att en människa i en prestationssituation dras mellan dessa två krafter: hoppet om framgång och rädsla för att misslyckas. Vi kan även känna rädsla för att lämna vår komfortzon. Och istället för att utmana oss själva kommer vi med ursäkter för varför det är som det är.

Hur vi hanterar situationen kan påverkas av vilket värde själva utmaningen har för oss som individer. Känner vi ett starkt värde så kommer rädslan för nederlag att minska och önskan att lyckas får mera utrymme och vi får energi att klara av större utmaningar. Därmed är också kopplingen mellan värderingar och handling central.

Mät säljares index på ursäkter

Alla tycker inte om att jobba med försäljning. Inte ens säljare gillar det hela tiden. Även de som säger att de gillar försäljning ogillar det ibland. Även de som säger att de alltid gillar försäljning hittar ibland på ursäkter. När en säljare inte känner sig motiverad eller tillfredsställd kan hen enkelt rikta sin uppmärksamhet mot andra uppgifter snarare än att bara fokusera på de potentiella kunderna och utveckla sin affärspotential. Och för att försvara dessa val kommer säljaren att presentera en rad ursäkter för sig själv och andra.

FinxS Säljbedömning mäter inte bara säljarens kompetens inom 18 olika kompetenser utan den visar även säljarens index gällande ursäkter. Säljare med högt index på ursäkter kan enkelt rikta sin uppmärksamhet mot andra uppgifter istället för att fokusera på kunderna och utveckla sin affärspotential.

Säljrepresentanter med kontinuerlig träning ökar nettoförsäljningen med 50%

Rapporter från Association for Talent Development (ATD) och McKinsey visar att säljare med kontinuerlig träning ökar nettoförsäljningen med 50%. Om dessutom utbildningen sker online istället för under enstaka dagar ökar medarbetarnas motivation med 80 %.

Genom vårt specialanpassade digitala utbildningsprogram, FinxS Säljakademin, fokuserar vi på att utveckla säljare.

Vårt mål är att lyfta ditt säljteams förmåga genom att fördjupa deras förståelse för 18 kritiska säljkompetenser. Vi tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att dina säljare ska kunna generera djupare kundinsikter och optimera säljprocessen över ett brett spektrum av situationer.

Vi är engagerade i att säkerställa att varje teammedlem inte bara effektiviserar sin tid utan också förbättrar sin förmåga att navigera i försäljningens alla aspekter. Detta förbereder dem för att hantera komplexa säljsituationer med större skicklighet, vilket inte bara förbättrar deras individuella prestationer utan även bidrar till företagets övergripande tillväxt och konkurrenskraft.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder FinxS Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare göra en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av ett starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.

Jag vill veta mera om hur jag kan utveckla säljare