När kloka människor tar huvudlösa beslut


Grupptänkande

En grupp som har hamnat i ett grupptänkande kommer att ta sämre, kanske till och med katastrofala, beslut. Oftast ligger brist på sunda konflikter och kommunikation samt oförstående för motstridiga åsikter till grund för bristande omdöme i gruppen. Grupptänkande är ett fenomen som kan drabba grupper när de föredrar enighet före kritiskt tänkande.

Irvin Janis har myntat begreppet Grupptänkande och presenterade sin forskning i boken ”Groupthinking” 1972. Där presenterade han en studie på en grupp som ena gången tog fantastiska beslut och andra gånger tog nära på katastrofala beslut.

I en grupp med grupptänkande kan önskan att nå konsensus åsidosätta det sunda förnuftet och medlemmar som presenterar en avvikande åsikt möter stora motsättningar. Har du någon gång funderat på att ta ordet på ett möte men beslutat dig för att vara tyst då du fruktar att du ska upplevas som illojal mot gruppen? Då har du upplevt grupptänkande.

Hur uppstår grupptänkande?

Janis föreslog att det kan uppstå ett grupptänkande när det finns:

  • En stark, övertygande gruppledare.
  • En för hög grad av gruppsammanhållning.
  • Intensiv press utifrån att fatta ett bra beslut.

Det är allmänt känt att beteenden som kan liknas vid grupptänkande finns i många olika situationer och grupper.

Symptom

Rationalisering: Rationalisering sker då gruppen genom diskussioner övertygar sig själva om att de gemensamma besluten är de rätta.

Självgodhet: Efter några framgångar börjar gruppen tro att alla beslut de tar är bra.

Stereotyper: Gruppen kan se utomstående som annorlunda, andra har en lägre moral eller saknar kunskap och kompetens: ”Det vet vi ju, IT-avdelningen har ju aldrig haft något fokus på kunderna”.

Utveckla sunda och stabila team

För att bygga effektiva och starka team behövs en utveckling som respekterar den tid det tar att förändra människor, speciellt människor i grupp. Teamutveckling handlar om både individuell utveckling och en utveckling som ger teamet en stabil grund och kultur att stå på. Målet är att alla i teamet ska få tillgång till sin fulla potential, samtidigt som var och en ska finna modet att öka sin självinsikt. Detta leder till en mognad som skapar öppna diskussioner.

Starta teamutvecklingen från början

Även om man vill utveckla teamet genom att gå framåt och utveckla någonting nytt är det viktigt att inte ha för bråttom när man utforskar nuläget. Syftet med detta är inte att hitta en lösning eller dra slutsatser, utan att få en gemensam karta där teamet har en tydlig bild av var resan börjar. Teamet bör utforska nuet och få en tydlig bild av var de själva befinner sig och vad som är målet.

Kommunikation & beteende i team

Vi vet redan att människor har olika tycke och smak gällande till exempel filmer, val av mobiltelefoner, mat, intressen, musik och kläder.

Det är samma sak med kommunikation. Vissa föredrar korta meningar. Vissa gillar att engagera sig på mer känslomässig nivå och prata om historier och händelser. Samtidigt vill andra ha fakta och bevis för det du säger och kanske behöver du sakta ner för att de ska hinna tänka igenom vad du sagt. Med andra ord lyssnar inte andra på allt vi säger, utan de lyssnar på det som intresserar dem. Att utveckla sin förmåga att både lyssna och kommunicera kommer inte bara att utveckla individen utan även hela teamet.

För en effektiv teamutveckling behöver teamet utveckla sin förmåga att kommunicera. Att arbeta med insikter om de beteenden och kommunikationsstilar som finns i teamet och som påverkar alla är alltså nyckeln till en bra start. Teammedlemmarna kommer att förstå hur det egna beteendet påverkar dynamiken i ett team.

Extended DISC Teamanalys skapar förståelse i grupper och får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och olika sätt att uttrycka oss.

Jag vill veta mera om teamutveckling

Samtliga av våra chefshandledare och coacher har en lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och tusentals timmar av teamutveckling, handledning och coaching. Samtliga är internationellt certifierade ICC-coacher på Executive nivå. Våra coacher är även certifierade team-coacher. ICC är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.

Våra coacher är även certifierade användare och trainers av Extended DISC, FinxS Feedback 360° och FinxS bedömningar.