Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Löser du verkligen rätt problem? PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 65223502Gå till roten och lös flera problem samtidigt! Även om det ofta handlar mycket om att jobba utifrån mål är det viktigt att inte ha för bråttom när vi utforskar ett problem. Många gånger börjar vi söka lösningen på problemet innan vi vet vad som är roten. I en analys av ett problem bör vi sätta oss ner och ställa utforskande frågor. dessa är i första hand inte till för att hitta en lösning utan att se problemet utifrån nya perspektiv och få nya insikter. Detta är en viktig fas för att utforska det verkliga problemet. Inte sällan fokuserar vi på symptomen på större problem. Detta innebär att problemet, som skapar nya problem, finns kvar. Därför tittar vi på nuläget ur flera perspektiv, vi vill komma åt källan av problemet som presenteras.

Det är även viktigt att formulera ett problem som just ett problem. "Vi vill bli mera effektiva", är inte en problemformulering utan beskriver en lösning innan vi har formulerat vad det är vi vill lösa. En effektivare problemformulerings skulle vara, "vi är ineffektiva". När vi väl har formulerat detta kan vi gå djupare och utforska orsaken till att vi är ineffektiva.

Ett av de verktyg som används inom problemlösning är enkelt och ger dig en djupare förståelse för hur dina utmaningar ser ut. Genom att ställa frågan "varför?" 5 gånger har du större chans att lösa det verkliga problemet och inte bara symptomen som dyker upp framför näsan på dig.

Testa redan nu! Ladda ner ditt verktyg här

 

Vad är DISC?

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet. Carl G. Jung skapade fundamentet för teorin i sin bok Die Psychologische Typen. Hans idé var att definiera två beteendeaxlar; känna av - intuition och tanke - känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som de skapar. Jungs arbete utvecklades ytterligare av William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta. Resultatet blev fyra-kvadrantsmodellen som beskriver mänskligt beteende. DISC är en av de mest använda teorierna för att utveckla individer i organisationer och företag.

Läs mera här

 

Vad är Extended DISC?

Extended DISC, som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Skarmavbild 2017-10-03 kl. 09.53.32

Resultatet:

  • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
  • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
  • Från spontant beteende till medvetet beteende

Vad gör det inte...?

  • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga
  • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas
  • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre
  • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

Läs mera här

 

Extended DISC Consulting

Hos oss är du och din verksamhet är i fokus! Genom våra företagsanpassade tjänster erbjuder vi dig och din organisation heltäckande och proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som du önskar. Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda medarbetar- ledarskapet där delaktighet är ett ledord. Vi har genom åren arbetat med stora och små organisationer för att stödja dem att arbeta med värderingar.

dreamstime xs 68590961

Vi erbjuder både grupputveckling samt interna certifieringar i Extended DISC

Med Extended DISC Consulting får medarbetare, ledare, team och organisationer utvecklas och skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Historien använder vi för analys och för att tillvarata erfarenheter. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Läs mera här

 

Tillit är grunden till ett bra team

Skarmavbild 2017-10-03 kl. 09.49.24

"För mig är ett bra team ett team som gör att jag kan agera och koncentrera mig på att vara den snabbaste och den mest effektiva föraren. Ett team som bygger på förtroende och tillit."

Läs hela intervjun med Kajetan Kajetanowicz, tvåfaldig europamästare i rally. Under 2016 arbetade Extended DISC Polen med hela Kajetan Kajetanowicz team.

Läs hela intervjun här

 

Platinaregeln

Skarmavbild 2016-04-01 kl. 13.45.14"Alla vill få ut det bästa av medarbetarna, men det finns ingen universallösning för att hantera alla dina medarbetare." Läs hela artikeln med Phil Schibeci, författare till How to get out of the Rut Race och grundare av Phil Schibeci Seminars.

Läs hela artikeln här

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige