Har du svårt att hinna med stressen? PDF Skriv ut Skicka sidan

Har du svårt att hinna med stressen?

dreamstime xs 98675326Sommaren börjar lida mot sitt slut och för många av oss innebär det en omställning från ledighet till arbete. Detta kan skapa stress då rutiner ska ändras, barnen ska till skolan, middagar ska handlas, alla projekt på arbetet ska startas.

Dr Karl Albrecht definierade fyra vanliga typer av stress i sin bok, "Stress och Manager."

Albrechts fyra vanliga typer av stress är:

 • Stress kopplat till tid
 • Stress kopplat till framtiden
 • Stress kopplat till en specifik situation
 • Stress kopplat till människor

Vi vill i detta nyhetsbrev titta närmare på var och en av dessa och fundera på hur vi kan känna igen dem och hur vi kan hantera dem.

Föreställ dig att du arbetar som chef och att du suttit på ett möte hela dagen för att ta del av stora förändringar som kommer att ske i organisationen i framtiden. Det har varit en lång dag och mötet har hindrat dig från att ta itu med många viktiga arbetsuppgifter som ligger på ditt skrivbord. På mötet har du även känt dig okunnig och upplevt en viss stress för framtiden.

Du har ett sista möte med en medarbetare innan du ska gå hem. När du lyssnar på din medarbetare börjar du känna dig spänd, frånvarande och irriterad. Du känner hur du har svårt att koncentrera dig och undviker helst följdfrågor. Du stänger av känslomässigt och vill inte längre lyssna, du vill bara hem.

De flesta av oss upplever en viss grad av stress i våra arbeten. Om vi förstår de vanligaste typerna av stress och lär oss att känna igen dem kan vi också hantera vår stress på ett mera hälsosamt sätt. Ovanstående exempel beskriver en dag där du har utsatts för många olika typer av stress på en och samma dag.

 

Stress kopplat till tid

Stress kopplat till tid är den stress vi känner då vi oroar oss för tiden eller brist på tid. Vi tänker på allt vi ska hinna med och känner rädsla för att misslyckas med att uppnå det vi anser vara viktigt. Vi känner oss fångade och missnöjda, vissa av oss kanske till och med känner hopplöshet.

Vanligaste tecknet på stress kopplat till tid är att vi rusar runt från uppgift till uppgift utan att ge oss själva 5 minuter för att förbereda oss för nästa deadline. Denna typ av stress är den vanligaste typen av stress i organisationer idag.

Hantera stress kopplad tid

Först och främst behöver vi lära oss att planera vår tid. Detta kan innebära att vi använder oss av "att göra-listor".

Nästa steg är att ge oss själva tid att prioritera. Vad är både brådskande och viktigt. Misstaget de flesta av oss gör är att vi fastnar i till synes brådskande uppgifter som faktiskt inte är direkt kopplade till våra mål. Detta lämnar en känsla av att vi har jobbat hårt en hel dag utan att vi faktiskt har fått någonting meningsfullt gjort.

Har vi svårt att slutföra våra arbetsuppgifter behöver vi kanske se över hur vi fördelar tiden på dagen. Arbetar vi mera effektivt på morgonen kanske det kan vara bra att lägga de tyngsta arbetsuppgifterna på morgonen. Behöver vi däremot mera tystnad när vi arbetar kanske vi ska komma in på arbetet tidigare eller arbeta senare på eftermiddagen.

Vi behöver även lära oss att vara bestämda mot andra. Vi behöver lära oss att vänligt men bestämt säga nej då någon försöker lägga på oss arbetsuppgifter som vi inte hinner med.

Sist men inte minst är det disciplin som gäller. Det spelar ingen roll hur många planer vi gör om vi inte disciplinerat håller oss till den plan vi har. Läs mera om att reflektera över din tid här

 

Stress kopplat till framtiden

Stress kopplat till framtiden är den stress vi upplever när vi ser in i framtiden. Kanske är den kopplad till en kommande presentation. Osäkerhet inför det som ska komma. Denna typ av stress är ofta diffus och känns kanske mera som en övergripande rädsla eller oro för att någonting kommer att gå fel. Då den är så diffus skapar den en stark känsla av maktlöshet och förvirring.

Hantera stress kopplat till framtiden

Eftersom stress kopplat till framtiden är framtidsbaserad, börjar vi med att erkänna att händelsen vi känner oro inför kanske inte alls utvecklas till att bli som vi tror. Vi vet faktiskt inte vad som kommer att ske och därför kan vi träna oss på att visualisera att händelsen blir riktigt bra istället för den katastrof som vi kanske föreställer oss. Chansen är ju lika stor att det blir en succé som att det blir ett fiasko.

En annan teknik som många använder idag är meditation eller mindfulness. Dessa tekniker hjälper oss att fokusera på det som faktiskt händer idag istället för att oroa oss för framtiden.

 

 

Stress kopplat till en specifik situation

dreamstime xs 50992625

Stress kopplat till en specifik situation får oss att reagera på en skrämmande situation i stunden. Om vi möter ett lejon kommer vår stressnivå att öka då vi upplever att vi inte har kontroll över situationen. Denna typ av stress är sund och hjälper oss att snabbt fly från farliga situationer.

Men vi kan även uppleva denna typ av stress i en situation där vi upplever att vi förlorar status eller acceptans i andras ögon. Till exempel när vi tror att vi gjort bort oss inför en grupp av människor.

Hantera stress kopplat till en specifik situation

Stress kopplat till en specifik situation kan upplevas som plötslig, till exempel kan vi fastna i en situation som vi helt misslyckats med att förutse. För att hantera denna typ av stress kan vi ha stor hjälp av självkännedom. Lär dig att känna igen dina reaktioner på stress. Hur reagerar du fysiskt? Vad blir dina automatiska tankar i dessa situationer?

Konflikter är en vanlig källa till stress kopplat till en specifik situation. Genom att lära oss att hantera konflikter på ett effektivt sätt kan vi minska risken för denna typ av stress. Läs Extended DISC tidigare nyhetsbrev om konflikthantering här.

 

Stress kopplat till människor

Stress kopplat till människor är den stress vi upplever när vi oroar oss för att interagera med en viss person eller en viss grupp av människor. Kanske är det så att vi ogillar dem eller inte riktigt förstår och kan förutse hur de ska agera. Denna stress kan även lätt uppstå då vi möter medarbetare eller team i tider av stora förändringar eller i kris. Vi kan inte riktigt förutse hur de ska agera och vi får en känsla av att vi tappar kontrollen.

Denna typ av stress kan även uppstå när vi har för många möten med andra människor under en dag eller under en tid. Vad som är "för många möten med andra människor" skiljer sig väldigt mellan olika individer. Endast du kan veta vad som är ett lagom antal möten med andra per dag.

Hantera stress kopplat till människor

Ett effektivt sätt att hantera stress kopplat till människor är att öka kunskapen om oss själva. Ett sätt är att öka vår självkänsla. Vår självkänsla bygger på det värde vi ger oss själva. Teoretiskt kan vi alla ha en god självkänsla då det inte finns någon människa som är mindre värd än någon annan. Men att ha en god självkänsla grundar sig på vår bild av vårt värde. Ett av sätten att träna upp vår självkänsla är att leva vårt liv enligt vår sanning. Vad är då en sanning? Sanningen är ytterst subjektiv och är därför olika från person till person. Vår egen sanning styrs av våra värderingar och eftersom vi alla har olika värderingar upplever vi fakta på olika sätt. Men vi vågar säga att om vi lever utifrån våra värderingar skapas en god självkänsla. Läs mera om självkänsla här.

Det är också viktigt att vi lär oss att känna av när vi har fått en "överdos" av personliga kontakter. Några av symptomen på att vi har haft för många möten med andra människor kan vara irritation, känslomässig kyla eller ointresse för andra människor. När du lärt dig att känna igen dessa reaktioner kan du ta pauser. Ta en promenad, drick ett glas vatten eller sätt dig på en tyst plats och ge dig chansen att andas ut.

 

Certifiera dig i Extended DISC teorin.

Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som grundar sig på DISC-teorin och utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Den är utmärkt som ett diskussionsunderlag för att skapa egna insikter om det egna och andras beteende i olika situationer. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning. Verktyget används även effektivt inom rekrytering, organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

Skarmavbild 2018-08-21 kl. 09.19.44

 

Under 2 dagar kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team.

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial.

Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande.
Du har möjlighet att skräddarsy rapporterna i det format som fungerar bra för alla dina intressegrupper. Du kan som certifierad användare ständigt påverka materialet genom att uttrycka önskemål om marknadens behov. Du kan välja att bestämma innehåll själv i fråga om bilder, logo, texter, grafer, innehåll och storlek på profilerna.

Du kan skapa profiler som speglar ditt varumärke. Du kan även använda någon av alla de profiler som vi har skapat. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

Extended DISC finns idag på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag. Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 24 år. Alltså är Extended DISC ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

Genom certifieringen får du:

 • 2 dagars utbildning
 • Fri support efter utbildningen
 • Din egna Extended DISC profil
 • Tillgång till allt material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förstå dina naturliga beteendetendenser
 • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Förstå Extended DISC modellen/teorin
 • Insikt om den egna beteendestilen
 • Identifiera och förstå andra beteenden
 • Anpassa ditt eget beteende
 • Påverka andras beteende
 • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Utveckla ett beteende som utgår dig själv till ett beteende som tar hänsyn till andra
 • Få förståelse och kunna röra dig från spontant beteende till medvetet beteende
 • Använda Extended DISC för utveckling av individer och grupper

Information om utbildningen

Höstens datum:

26-27 september 2018
7-8 november 2018

Tid: 9-16

Pris:9 800 kronor exkl. moms

Anmäl dig redan idag! Ring Carita Juselius på 0706-360 162 eller maila på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Certifiering i Säljbedömning

Extended DISC har i samarbetat med Sandler Training under de senaste 15 åren bedömt flera hundratusen säljare. Utifrån dessa erfarenheter har vi tillsammans med Sandler Training skapat en säljbedömning som direkt och smidigt knyter an till våra befintliga DISC-teoribaserade säljbedömningar.
Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger denna nya säljbedömning tydlig och konkret information som skapar en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika sätt för att utveckla färdigheter inom försäljning.

FinxS Säljbedömning är utformad för att stödja säljare att utvecklas och bli mer framgångsrika.

På utbildningen kommer du att få insikter om hur dina egna säljkompetenser påverkar ditt resultat. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam.

Som certifierad användare får du tillgång till fri support i användandet av verktyget. Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

FinxS Säljbedömning används runt om i världen, vilket innebär att du kan få ut rapporten på en mängd olika språk och att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

Genom certifieringen får du:

 • 1 dags utbildning
 • Fri support efter utbildningen
 • Din egna FinxS Säljbedömning
 • En Extended DISC Säljprofil
 • Tillgång till material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förstå de 18 viktigaste säljkompetenserna
 • Förstå hur säljkompetenserna påverkar säljresultat
 • Förstå hur säljkompetenserna kan utvecklas
 • Utveckla strategier för förbättrat säljresultat
 • Förstå FinxS Säljbedömning gällande modellen/teorin
 • Insikt om egna säljkompetenser
 • Identifiera och förstå skillnader på olika säljstilar
 • Utveckla tankesätt inom försäljning
 • Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare och säljteam
 • Utveckla försäljningschefer

Skarmavbild 2018-08-21 kl. 09.20.24

Information om utbildningen

Datum: 24 oktober

Tid: 9-16

Pris: 4 200 kronor exkl. moms

Anmäl dig redan idag! Ring Carita Juselius på 0706-360 162 eller maila på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vill du veta mera?

Extended DISC är ett verktyg som utvecklar chefers och medarbetares kommunikationsförmåga. Extended DISC erbjuder även DISC-profiler för både individer och team, 360° feedback och undersökningsverktyg. Vill du veta mera om hur Extended DISC kan stödja er verksamhet? Tveka inte, ring Carita på 0706-360 162 eller maila Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .