Extended DISC Personprofil standard PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 66757681Extended DISC Personprofil är det mest använda Extended DISC verktyget, mycket på grund av dess många delar. Extended DISC Personprofilen är en inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Det finns inga korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Det ger inte en hög eller låg värdering och klassificerar inte människor att vara bättre eller sämre. Extended DISC Personprofilen visar inte på intelligens, yrkeskunnande eller attityder – utan koncentrerar sig enbart på naturliga beteendestilar.

Extended DISC Personprofilen är ett användbart verktyg inte bara för individen själv utan även för alla som kommunicerar med människor. Dess främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteende, våra egna och andras.

Extended DISC Personprofil är lätt att tolka eftersom den innehåller mycket text, som bör vara självförklarande. Resultatet presenters på många olika vis och är mycket pedagogisk. Men för att få ut det mesta av rapporter bör man kunna förstå grafik (som Profiler och Diamanten) och för att lära sig att använda dem krävs en certifiering

Jämfört med andra DISC-baserade verktyg går Extended DISC Personprofilen djupare in på det omedvetna beteendet än andra verktyg.

Teori

Extended DISC Personprofil bygger på följande delar av den utvidgade DISC-teorin.

  • De fyra kvadrat modellen (4Q Modellen)
  • Utökad diamant
  • Utökad DISC
  • Utökade DISC Procentsatser

Den fyra kvadrant modellen

4Q modellen är den mest använda beteendemässiga ramen inom mänsklig- och organisationsutveckling. Modellen utvecklades i sin nuvarande form i början av 1990-talet. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och det kan användas i många olika situationer. Det är också grunden för många bedömningsverktyg, inlärningsteorier och utbildningskoncept världen över. Extended DISC Diamanten och Extended DISC flexibilitetszoner baserar sig på 4Q modell.

Extended DISC Diamanten

En av de odiskutabla styrkorna i Extended DISC Diamanten är dess förmåga att beskriva analysresultaten på inte bara enskild, team, avdelnings, divisionsnivåer, utan även på hela organisationens nivå, så att analysresultaten av tusentals människor kan ingå i samma ram och analys.

• Beskriver personens naturliga reaktion eller beteendemässiga stil i olika situationer
• Är en beteendemässig inventering som bygger på självutvärdering
• Klassificerar inte människor som bra eller dåliga
• Begränsar inte en persons förmåga att utvecklas i en annan riktning
• Ger inte höga eller låga poäng eller på annat sätt klassificera människor.
• Mäter inte intelligens, yrkeskunnande eller attityder.

Allmänna instruktioner

Extended DISC Profilen och Extended DISC Diamanten innehåller all den information Extended DISC Personprofil producerar. Sidan representerar alla den grafiska och numeriska information som har hämtats från frågeformuläret från Extended DISC Personprofil. För att kunna tolka både Profilerna och Diamanten behöver du en utbildning. Vi avråder från att tolka resultaten utan en god förståelse på grund av risken förr eventuella feltolkningar.

Extended DISC Diamanten är en beteendekarta. Dess styrka är förmågan att ge en helhetsbild av ett team och kan anpassas till olika typer av utbildning.

Profil I och Profil II

Extended DISC Profil I och Profil II innehåller mer information än andra verktyg, men är också svårare att lära sig. Extended DISC Procentsatser det enklaste sättet att tolka analysresultatet. vi borde ta bort det sista i meningen; och kan användas när matematiska beräkningar behövs.

Extended DISC Profil I och Profil II har visat sig vara ett mycket tydligt sätt att beskriva och analysera en individs naturliga reaktion i en specifik situation. Teorin har inte några bra eller dåliga kategorier, vilket gör det till en beteendeinventering, inte ett test som man ska klara eller inte klara.

Beteendekompetenser

Extended DISC Beteendekompetenser avser analysresultaten kopplat till olika övergripande arbetsmiljöfaktorer och krav. Vi fokuserar på de påståenden som fått de lägsta och de högsta poängen. Markeringarna till höger återspeglar områden och situationer som är mest naturligt för individen, ju högre poäng desto mera naturligt. Markeringarna till vänster motsvarar de områden som kräver mest ansträngning och energi av individen.

Det finns över 1 000 beteendekompetenser att välja mellan. Samtliga beteendekompetenser är kopplade till DISC teorin.

Motivationsfaktorer

Extended DISC Motivationsfaktorer beskriver personen med fyra huvudkategorier. Gå igenom varje rad som har betydelse i förhållande till personens arbetsuppgifter. Utvärdera om personen kan använda sina styrkor och hur han/hon kan arbeta med utvecklingsområdena. Om kraven i arbetet och personens styrkor inte stödjer varandra kan detta vara en möjlighet att utveckla personens prestanda.

Observera att detta inte är någon "kan - kan inte" -skala. Avsnitten "Försöker undvika/Fruktar" och "Utvecklingsområden" påstår inte att personen har problem med alla de här sakerna. De upplevs däremot inte naturliga, utan tar mera energi.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige