Extended DISC Personprofil coaching PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80596837Ett av målen i coaching är att möjliggöra en förändring i beteendet. Extended DISC ger oss kraftfulla insikter om våra naturliga beteenden och våra drivkrafter. Verktyget skapar stora möjligheter till utveckling och är därmed en hjälp för individer att, genom handling, nå sina mål och drömmar. Genom Extended DISC får vi en förståelse för hur vi kommunicerar med andra, vilket innebär att vi kan skapa effektiva strategier och utveckla våra relationer.

Varför Extended DISC?

Extended DISC stödjer väsentliga delar av coachingen och skapar ett stort värde för klienten i coachingprocessen. Extended DISC är ett verktyg för både coachen och klienten. Det stödjer oss att bättre förstå våra egna mönster, beteenden och kommunikationsstilar.

Det är dessutom viktigt att du som coach har en insikt och förståelse för ditt egna beteendemässiga stil i syfte att maximera din förmåga att bygga rapport med din klient. Denna insikt ser också till att coachen inte styr klienten utan ökar sin kommunikation i syfte att öka samarbetet.

Extended DISC erbjuder två olika typer av profiler, en profil där coachen ökar sin självinsikt och en profil som används för att utveckla klienter i coaching.

Fördelar för coachen

 • Kraftfull inblick i hur ditt beteende som coach får konsekvenser i en rad situationer
 • Förbättrad kommunikation, som sannolikt kommer att leda till en utveckling i din roll som coach
 • Snabbt utveckla en tillit i mötet med klienten
 • Skapa förtroende med klient
 • Djupare förståelse i händelse av obalans mellan coach och klient
 • Anpassa sitt språk för att klienten lättare skall hitta sin motivation
 • Skapa förutsättningar för klienten att reflektera
 • Arbeta med klienter utifrån deras olika behov

Fördelar för klienten

 • Skapa förutsättningar för klienten att utforska sitt naturliga beteende
 • Få tillgång till och kunskap om sina naturliga beteendestilar för att kunna använda dessa i sin strävan mot framtida mål
 • Grund för att undersöka hur välanpassat klientens naturliga beteende är till de förväntningar som hans/hennes roll, team, kollegor eller organisationen har
 • Skapa verktyg för effektiva kommunikationsstrategier
 • Klienten får förståelse för hur hans/hennes beteende påverkar personer omkring honom eller henne
 • Skapa en förmåga att utveckla sina relationer
 • Förståelse för hur klientens beteende påverkar den egna prestationen
 • Klienten kan reflektera över utvecklingen från tid till annan genom att återgå till sin personliga Extended DISC rapport

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige