Extended DISC Personprofil förändring PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 70735936Extended DISC Personprofil förändring kan hjälpa organisationer med både stora och små förändringar. För att arbeta med förändringar i organisationer behöver vi ta hänsyn till individers beteenden, både när det gäller hur vi hanterar stress och hur vi hanterar förändring. Genom Extended DISC beteendekompetenser får vi insikter om vårt naturliga beteende kopplat till förändring.

Genom Extended DISC Personprofil förändring kan du arbeta med de mänskliga processerna som sker hos individerna i organisationen när det sker en förändring. Analysen innehåller en stor mängd material som hjälper individer att genomgå en förändring.

  • Min naturliga beteendestil – Hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende i förändring
  • Min stressprofil – Vilka yttre omständigheter påverkar mig negativt?
  • Behov – Vad behöver jag för att minska min frustration under förändring?
  • Övningar - Perspektivövningar som skapar insikter och utveckling

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige