Extended DISC Personprofil för säljare PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80144379På samma sätt som Extended DISC Standardprofilen bygger Extended DISC Personprofil för säljare på inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Inte heller här finns några korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Profilen talar inte om ifall en person är en bra säljare eller inte, den talar om den naturliga säljstilen som personen har.

Extended DISC Personprofil för säljares främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteende, våra egna och andras. Resultatet presenteras på många olika vis och informationen som är framtagen är speciellt riktad mot personer som arbetar med försäljning.

De fyra kvadrat modellen

Extended DISC personprofil för säljare används 4Q modellen, som är den mest använda beteendemässiga ramarna inom mänsklig- och organisationsutveckling. Modellen utvecklades i sin nuvarande form i början av 1990-talet. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och det kan användas i många olika situationer. Det är också grunden för många bedömningsverktyg, inlärningsteorier och utbildningskoncept världen över. Extended DISC Diamanten och Extended DISC flexibilitetszonerna baserar sig på 4Q modell.

Denna rapport beskriver det "naturliga säljbeteendet" och kommer att stödja säljarna i sina självinsikter och den är både tankeväckande och ger dem förutsättningar att utvecklas som säljare.

Rapporten är skapad för att upptäcka nya idéer och frågor samt ge ny kunskap som ger nya perspektiv som bidrar till utveckling. Den är inte skapad för att ersätta säljarens erfarenheter som säljare eller metoder säljaren använder i arbetet.

Extended DISC Personprofil för säljare beskriver en säljares naturliga beteenden, de beteendestilar som tar minst energi och inte kräver någon större ansträngning. Det naturliga beteendet är det beteende som får oss att känna oss bekväma och är det beteende vi oftast använder dåvi inte har tid att tänka efter eller rationalisera.

Säljprocessen och naturligt beteende
Stegen i säljprocessen kan med lätthet demonstreras i Extended DISC Diamanten. Varje del i processen kräver olika typer av beteenden som illustreras nedan.

Extended DISC Diamanten

En av de odiskutabla styrkorna i Extended DISC Diamanten är dess förmåga att beskriva analysresultaten på inte bara enskild, team, avdelnings, divisionsnivåer, utan även på hela organisationens nivå, så att analysresultaten av tusentals människor kan ingå i samma ram och analys.

• Beskriver personens naturliga reaktion eller beteendemässiga stil i olika situationer
• Är en beteendemässig inventering som bygger på självutvärdering
• Klassificerar inte människor som bra eller dåliga
• Begränsar inte en persons förmåga att utvecklas i en annan riktning
• Ger inte höga eller låga poäng eller på annat sätt klassificera människor.
• Mäter inte intelligens, yrkeskunnande eller attityder.

Extended DISC Diamanten är en beteendekarta. Dess styrka är förmågan att ge en helhetsbild av ett team och kan anpassas till olika typer av utbildning.

Extended DISC Profil I och Profil II

Även Extended DISC Personprofil för säljare innehåller Extended DISC Profil I och Profil II, som på ett mycket tydligt sätt beskriver och analyserar säljarens naturliga reaktion i en specifik situation. Teorin har inte några bra-dåliga kategorier, vilket gör det till en beteendeinventering, inte till ett test som man ska klara eller inte klara.

Extended DISC Beteendekompetenser

Extended DISC Beteendekompetenser avser analysresultaten kopplat till olika övergripande krav som kan ställas på en säljare. Extended DISC erbjuder ett stort antal beteendekompetenser som är direkt kopplade till försäljning. I Extended DISC Personprofil för säljare följer beteendekompetenserna den naturliga säljcykeln och säljaren kan med lätthet se vilka delar av försäljningen som tar mest eller minst energi.

Reflektionsmaterial

Profilen innehåller även flera sidor med reflektionsövningar som är kopplade till den informationen som säljaren ar fått genom profilen. Dessa frågor skall stödja både säljaren och dennes chef i den fortsatta utvecklingen.

Även en beskrivning av idealchef och motivationsfaktorer finns beskrivet i personprofilen för säljare. Detta är ett stöd för säljarens chef att leda och motivera sin säljare på det sättet som fungerar bäst för just denna säljaren.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige