Extended DISC Personprofil konflikthantering PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 70103235Konflikt är det är minst en person av flera uppfattar sig ha oförenliga mål. Detta innebär inte att det nödvändigtvis behöver uppstå en konflikt för att man har olika mål eller åsikter. En person kan gilla blått och en annan person gult och vara överens om detta. Men problemet uppstår den dagen man skall måla om ett rum.

För att det skall finnas en konflikt innebär det att minst en person skall uppleva att vi har olika mening och att detta påverkar personen negativt. Med andra ord behöver det inte heller vara såatt man har olika åsikter eller mål för att en person skall uppleva att man har en konflikt.

Så kallad perception, hur vi uppfattar situationer, är alltsa viktigt. Alla har sin egen syn av hur världen ser ut. Alla lever i sitt eget universum. Det betyder att alla situationer vi delar ser vi alla utifrån våra egna perspektiv.

En konflikt innehåller vanligtvis tre delar:

  • Sakfråga
  • Känslor
  • Beteende

Hur mycket känslor, tid och energi du ägnar åt konflikten beror på hur viktig frågan är för dig. Att hantera en konflikt handlar inte alltid om att lösa konflikten. Att lösa en konflikt innebär att alla parter upplever att konflikten har upphört att existera.
Olika personer agerar och reagerar på olika vis, även samma person kan reagera och agera på olika vis beroende påsituation. Hur vi hanterar konflikter kan vara både medvetet och omedvetet och återspeglas alltid i våra beteenden.

Extended DISC Personprofil konflikthantering stödjer personer att se på sitt eget beteende och se hur beteendet eller kommunikationen kan påverka konflikter, både åt ena eller andra hållet.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige