Extended DISC Personprofil ny på jobbet PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 68590275Att byta arbete är för många av oss en utmaning och de flesta av oss vill göra ett gott intryck på våra nya kolleger och chefer. För att göra ett starkt första intryck vill vi snabbt skapa trovärdighet och visa att vi kan genomföra positiva förändringar i organisationen. Vi vill visa att vi kan inspirera och tillföra energi samtidigt som vi skapar ett värde för organisationen. Det första vi blir bedömda på är vårt beteende och vårt sätt att kommunicera.

På samma sätt som Extended DISC Personprofil standard bygger Extended DISC Personprofil för nya på jobbet på inventering av beteenden och bygger på en självvärdering. Inte heller här finns några korrekta eller felaktiga svar i frågeformuläret. Profilen talar inte om ifall du har lätt för att byta arbete eller inte, den berättar bara om dina naturliga beteenden när du byter arbete.

De fyra kvadrat modellen

Extended DISC Personprofil för nya på jobbet används 4Q modellen, som är den mest använda beteendemässiga ramarna inom mänsklig- och organisationsutveckling. Modellen utvecklades i sin nuvarande form i början av 1990-talet. 4Q modellen är enkel att både lära sig och lära ut och det kan användas i många olika situationer. Det är också grunden för många bedömningsverktyg, inlärningsteorier och utbildningskoncept världen över. Extended DISC Diamanten och Extended DISC flexibilitetszoner baserar sig på 4Q modell.

Ditt beteende vid förändring
Att byta arbete innebär många gånger en stor förändring. Vårt naturliga beteende vid förändring kan med lätthet demonstreras i Extended DISC Diamanten. Genom att jobba med diamanten kan vi se vi vanligtvis hanterar förändring och hur den påverkar oss.

Extended DISC Diamanten

En av de odiskutabla styrkorna i Extended DISC Diamanten. Genom diamanten får vi en tydlig och övergripande bild av vilka beteenden som är mer eller mindra naturliga för oss. Diamanten klassificerar inte människor som bra eller dåliga utan visar på olikheter i våra beteenden och våra kommunikationsstilar. Extended DISC Diamanten är en beteendekarta som ger dig verktyg att se när du behöver använda mer eller mindre energi.

Beteendekompetenser för nya på arbetet

I Extended DISC Personprofil för nya på jobbet hittar du beteendekompetenser både för dig som medarbetare och din naturliga kommunikationsstil. Denna sida använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil".

"Inte naturlig stil" visar de objekt som kräver mer energi från dig.

"Naturlig stil" visar de objekt som kräver mindre energi från dig.

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra". Med andra ord, när en av dina beteendekompetenser visar på att det inte är din naturliga stil, betyder det inte att du inte kan göra mycket bra i det området. I själva verket kanske du utmärker dig i detta område. Resultaten indikerar helt enkelt att du måste spendera mer medveten ansträngning, koncentration och energi ur en beteendevetenskaplig aspekt.

Stressprofil

Extended DISC Personprofil för nya på jobbet innehåller även en stressprofil. Att byta arbete gör ofta att vi känner oss pressade. Här kan vi se vilka situationer som skapar stress, hur vi beter oss i pressade lägen samt vilka aktiviteter som kan minska upplevelsen av stress.

Logo-R-color-PNG

 

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige