Extended DISC Personprofil säkerhet PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 49977669Säkerhetsbranschen sysselsätter över 30 000 personer i Sverige. Även om tekniken utvecklas snabbt är människan central. Säkerhetsjobben finns idag i många olika branscher med kopplingar till områden som handel, teknik, IT, ekonomi och att arbeta med säkerhet och skydd av människor behöver du ha förståelse för mänskligt beteende.

Hjärna och hjärta i stället för batong är ord som ofta hörs inom säkerhetsbranschen. Mental förberedelse, attityder och bemötande kan ibland avgöra om en situation blir en framgång eller leder till våld och skador. Säkerhetsfrågor är mera aktuella än någonsin, människorna i vårt samhälle vill känna sig säkra och trygga på arbetet, i hemmet, på gatan och på nätet. Behovet att kompetent personal ökar och Extended DISC utvecklar människor som jobbar med människors grundläggande behov av trygghet.

Extended DISC erbjuder en personprofil som fokuserar på de utmaningar personer i säkerhetsbranschen möter dagligen.

Profilen utvecklar:

• Förmåga att lättare kunna förstå och kunna utveckla sitt beteende i mötet med andra människor
• Ökad insikt om beteendekompetenser som fokuserar på säkerhet
• Ökad insikt om vilka situationer som skapar stress, hur vårt beteende förändras under stress och behov för att minska stress
• Tips på hur man kan uppträda för att minska risken för konflikter och konfrontationer

Personprofilen för säkerhet ger förutsättningar för personlig kompetensutveckling i bemötandefrågor och ger stort utrymme till självreflektion. Profilen ger insikter om det naturliga beteendet och vilka situationer som tar mer eller mindre energi. Genom att utveckla ett professionellt bemötande kan vi minska riskerna för konfrontationer och konflikter i teamet, med kunder och i alla typer av ingripanden.
Extended DISC är ett flexibelt verktyg som ger stort utrymme för att bestämma innehållet i profilen, er verksamhet och era utmaningar styr profilens utformning.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige