Extended DISC Personprofil sjukvård PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 41325844Inom vård och omsorg har bemötandet en stor betydelse för vårdens kvalité och bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur vården uppfattas. Genom ett genomtänkt och professionellt bemötande bidrar den som arbetar inom vården till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet.

Extended DISC Personprofil sjukvård erbjuder personer som arbetar inom vården en möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga och ger stor insikt om det egna beteendet och den egna kommunikationsstilen. Genom självinsikt kan vi också förstå hur det egna beteendet påverkar andra och hur vi kan justera vår kommunikationsstil för att ge ett bemötande som skapar trygghet.

Ett bra bemötande är i slutänden inte bara en trivselfråga, det handlar även om patientsäkerhet. Forskning visar att ett bra bemötande inom vården påskyndar läkningsprocessen.

Extended DISC kan stödja utvecklingen av bemötandet inom sjukvården. Rapporten är skräddarsydd för att utveckla alla personer som möter patienter inom sjukvården. Våra rapporter är flexibla och kan med lätthet inkluderas för att stödja och integreras i befintliga utvecklingsprogram.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige