Extended DISC Personprofil stress PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 67147004Många företag ser stress hos medarbetarna som en utmaning och fler och fler företag ser nyttan i att förebygga negativ stress, de ser det som en investering.

Vi kan ge företag verktyg att arbeta med förebyggande insatser för att minska stressen på arbetsplatsen. Extended DISC har tagit fram en stressprofil. Extended DISC Personprofil stress är inte en rapport som ställer diagnoser eller hittar personer i organisationen som upplever stress. Extended DISC Personprofil stress är uppbyggd för att medarbetarna skall få en tydlig bild av vad som skapar stress, hur jag, i mitt beteende, märker att jag är stressad och vad jag kan göra för att minska upplevelsen av stress. Detta är en utmärkt rapport för att skapa dialog mellan chef och medarbetare samt öka självinsikten kring de egna stressreaktionerna. Profilen är även en effektiv utgångspunkt för att arbeta med teamet och skapa dialog kring stress och olika beteenden.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige