Samarbetsprofil PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 70103235
Extended 
DISC
 Arbetsparanalys är en samarbetsprofil och 
är
 ett 
konkret 
verktyg 
för 
effektivare 
samarbete 
och 
bättre
 arbetsfördelning.

Extended 
DISC 
Arbetsparanalys tar
 inte
 hänsyn 
till 
organisatorisk 
status,
 ålders
skillnader 
eller
 andra
 omständigheter 
som
 skulle
 kunna
 hindra 
två individer 
från
 att 
kommunicera 
öppet 
och 
förstå 
varandra. 
Extended
 DISC
 Arbetsparanalys 
utgår 
från
 individens 
naturliga 
tendenser 
som
 jämförs 
mot
 andra 
enskilda
 naturliga 
tendenser.

Verktyget 
ger 
en 
utmärkt
 utgångspunkt 
i 
diskussion 
om 
arbetsparets
 individualitet 
och 
deras 
sätt 
att 
arbeta 
tillsammans 
och 
med
 andra.

 Analysen 
skall 
alltid 
presenteras 
som
 ett 
diskussionsunderlag 
för 
framtida
 utveckling. Extended DISC Arbetsparanalys kan hjälpa till med:

  • Självinsikt
  • Förstå andra
  • Strategier för att skapa goda relationer
  • Samarbetet

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige