Extended DISC Teamprofil PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80597174Extended DISC Teamprofil hjälper oss att titta närmare på teamets styrkor och utvecklingsbehov samtidigt som teamet får ett gemensamt språk och teori i diskussionerna. Teamprofilen följer dessutom samma teori och grafik som profiler för en person, detta gör att verktyget kompletterar utvecklingen av individer med utveckling av arbetsgrupper och team.

Extended DISC Teamprofil hjälper även teamet att se de individuella styrkorna hos alla medlemmar och ökar även förståelsen för att vi är olika och samtidigt att alla teammedlemmar är värdefulla för samarbetet och resultatet.

För ledaren erbjuder det en stor mängd information och hjälper ledaren att leda både hela teamet och individerna i teamet.

Ledarperspektivet

Teamanalysen innehåller uppgifter som att teamets (eller organisationens) ledning kan använda för att stödja sitt beslutsfattande. Ledningen har normalt sett ett mål i sikte (vi behöver rekrytera, teamet är inte tillräckligt effektivt, vi måste skifta teamets roll, etc.). I sådana situationer kan Teamanalysen hjälpa ledningen att fatta bättre beslut.

Vanligtvis är då förfarandet:

  • Ledningen ställer frågan
  • Konsult (intern eller extern) hjälper ledningen att få information från Teamanalysen
  • Åtgärder vidtas

Teamperspektivet

Teamanalysens information kan också ges direkt till gruppen i de fall målet handlar om att förbättra kommunikation, samarbete, effektivitet etc. inom teamet. Teamet kan ha ett erkänt problem eller Teamanalysen kan användas för att förhindra att problem uppstår.

Vanligtvis är då förfarandet:

  • Syftet för förfarandet är fastställt och teamet är informerat om det
  • Hela teamet ges feedback på samma gång
  • Det underlättas för teamet att komma fram med den nödvändiga slutsatsen
  • En plan för framtida åtgärder fastställs
  • Åtgärder vidtas

Skarmavbild 2014-02-24 kl. 12.16.12Extended DISC Diamanten

En av de stora styrkorna med Extended DISC är diamanten. Diamanten går inte bara att använda i profiler för en person utan även för team, verksamheter och du kan lägga till ett helt företag på flera tusen personer.

Diamanten visar hur mycket och i vilken riktning organisationens beteende är mest flexibelt, samt inom vilka områden organisationen är längst bort från sitt naturliga beteende.

Flexibilitetsområdet visar hur mycket och i vilken riktning gruppens beteende är mest flexibel, samt inom vilka områden gruppen är längst bort från sitt naturliga beteende.

Det är viktigt att notera att när vi beskriver ett beteende kan vi inte säga vad teamet kan eller inte kan göra. Vi har alla möjligheter att göra allt, det är bara att vissa saker är mer naturliga och vissa mindre naturligt.

De färgade områdena i diamanten illustrerar de områden som är naturliga för teamet. Det tar inte extra energi för gruppen att utföra arbetsuppgifter som kräver att de befinner sig inom detta område.

När teamet befinner sig i det vita området ökar energiförbrukningen och gruppen koncentrerar sig mer. Det känns inte lika naturligt som det kändes i de färgade områdena och gruppen blir sannolikt tröttare och börjar göra misstag snabbare än de skulle befinna sig i det färgade området.

Hagelkarta

Hagelkartan visar var de naturliga beteendestilarna hamnar i Extended DISC Diamanten. Varje medlem i teamet presenteras som en prick på kartan. Placeringen av punkten (personen) är positionen för personens Profil II i Diamanten.

Skarmavbild 2014-02-24 kl. 12.17.55

Namnkarta

Namnkartan visar var de naturliga beteendestilarna hamnar på Extended DISC Diamanten. Namnkartan tillhandahåller samma information som Hagelkartan, men använder namn istället för punkter. Varje gruppmedlem visas med namn på kartan. Namnets position är positionen för personens Profil II i Diamanten.

Skarmavbild 2014-02-24 kl. 12.19.17

 Flexibilitet

Som alla andra profiler är Extended DISC Teamprofil flexibel och kan skräddarsys med rollprofiler, beteendekompetenser och textsidor.

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige