Vad är DISC? PDF Skriv ut Skicka sidan

Historia & bakgrund

Skarmavbild 2014-01-23 kl. 19.00.37Carl G. Jung sa: "Du har förtjänat dig personlighet, du har inte tagit emot den som en gåva". Vi har själva skapat dem vi är. Redan i vår barndom har våra föräldrar, släktingar och vänner "gjort sitt bästa" för att hjälpa oss att skapa vår personlighet. Dock har vi alla själva psykologiskt tagit de beslut som har format vår personlighet. De flesta beslut är tagna omedvetet utan att vi haft någon medvetenhet om det. Detta gör också att vi inte alltid är medvetna om potentialen vår personlighet erbjuder oss.

Extended DISC profiler bygger på DISC teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende. Dock är det inte ett psykologiskt verktyg,

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet. Carl G. Jung skapade fundamentet för teorin i sin bok Die Psychologische Typen. Hans idé var att definiera två beteendeaxlar; känna av - intuition och tanke - känsla, och de fyra viktigaste beteendemönster som de skapar. Jungs arbete utvecklades ytterligare av William Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell beteendekarta. Resultatet blev fyra-kvadrantsmodellen som beskriver mänskligt beteende. Den är fortfarande populär och används av organisationer och företag för att utveckla individer.

Den ursprungliga referensramen utvecklades i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet. DISC-profilen har visat sig vara ett tydligt sätt att beskriva och analysera individers naturliga reaktion på yttre påverkan. Teorin har inga kategorier för bra eller dålig, det är med andra ord inte ett test där man lyckas eller misslyckas.

Extended DISC hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område utan beskriver personens olika rektioner i olika situationer och miljöer. Det ger personen en möjlighet att bättre förstå sin egna och andras beteenden. Den ger också möjlighet att utveckla sitt beteende för att bättre undvika onödiga situationer och konflikter. Extended DISC ger även möjligheter för personen att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi.

Extended DISC teorin är baserad på en tvärvetenskaplig studie av mänskligt beteende. Kultur, sociologi och antropologi förklarar beteendemodeller och normer i olika grupper och samhällen. Dessa faktorer förenar medlemmarna i gruppen och separerar dem från andra grupper. Beteendevetenskapliga och psykologiska studier hjälper oss att förstå skillnaderna mellan medlemmarna i en grupp - den naturliga reaktionen på yttre stimuli, attityder, värderingar, förväntningar etc.

Psykologi hjälper oss att upptäcka olika sätt att påverka en individ, erkänna och behandla störningar och bibehålla psykiskt välbefinnande. Slutligen gör ledande vetenskap det möjligt för oss att utnyttja kunskapen om alla dessa discipliner som ett verktyg i ledningen av människor.

Skarmavbild 2014-01-23 kl. 18.51.38

En persons beteende påverkas av hans/hennes personlighet. Personligheten, utifrån beteendet, kan delas on i olika delar. De viktigaste är:

• Kulturellt arv
• Omedvetet beteende
• Beteendefilter
• Medvetet beteende

Kulturellt arv är allt som vi har tillägnat oss under våra liv. Det innehåller kulturella normer, värderingar, etik och moral i vår kultur. Det är något i vårt inre jag som vi inte ens är medvetna om.

Omedvetna beteendet är det sätt vi föredrar att svara på yttre stimulans, hur vi mest naturligt uttrycker och beter oss. Det är något som skiljer människor med samma kulturella bakgrund från varandra. Beteendet på denna nivå är det mest naturliga för oss, det är det beteende vi har använt mest, och det kräver också minst energi från oss att använda. Förutom att vara en beteendestil vi oftast använder är det också den stil som vi använder när vi har minst kontroll över oss själva, som under press eller i en situation då vi måste reagera snabbt.

Våra beteendefilter är personliga för varje individ. De kan påverkas och förändras relativt snabbt, om vi så önskar. Antingen begränsar eller ökar våra beteendefilter våra möjligheter att svara, bete oss eller kommunicera.

Medvetna beteenden är inlärda och kopplas till situationen och de inblandade. Det är det beteende vi uppvisar när vi har tid att utforma det bästa möjliga tillvägagångssättet och när externa eller interna påtryckningar inte hindra oss från att göra det. Medvetna beteendet är en kombination av kraven i miljön och vår inre motivation.

Fyra-kvadrantsmodellen baseras på Jungs koncept, motsatta beteenden. De fyra huvudskalorna i motsatserna är:

• Känna av - Intuition
• Tänka - Känna
• Extrovert – Introvert
• Bedömning - Perception

Logo-R-color-PNG

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige