Anställ, utveckla och motivera de bästaCertifiering i Extended DISCUtveckla säljare i det de faktiskt kan förändraCertifiering FinxS SäljbedömningKonkret feedback utan generella åsikterFinxS 360° Feedback

Anställ, utveckla och motivera de bästa

Certifiering i Extended DISC

I jämförelse med traditionella bedömningar går Extended DISC-profilen djupare in i en persons beteende. Bedömningsverktyget mäter och rapporterar 160 olika DISC-stilar, vilket ger att ger en djupare förståelse för individers beteende. Företag kan därmed fatta mer pålitliga beslut kring sina talanger och öka produktiviteten.

Läs Mer

Utveckla säljare i det de faktiskt kan förändra

Certifiering FinxS Säljbedömning

Att veta var man ska börja när det gäller utveckling kan vara överväldigande. FinxS Säljbedömning ger tydlig och konkret information som skapar en plan för framgång. FinxS Säljbedömning är ett verktyg som ger ett helt nytt perspektiv på utveckling av säljare. Genom att tänka på försäljning i ett bredare perspektiv tar vi hand om flera behov på marknaden samt använder flera kompetenser i våra säljteam.

Läs Mer

Konkret feedback utan generella åsikter

FinxS 360° Feedback

Vi möter och samarbetar med olika personer på en rad olika sätt, medarbetarna ser hur vi leder verksamheten, kollegorna ser hur det är att samarbeta med oss, våra kunder ser oss som en representant för företaget och chefen har en uppfattning om hur vi utför vårt uppdrag. Med FinxS 360° Feedback får vi feedback och en djup insikt om hur vi uppfattas av olika grupper och personer.

Läs Mer