3 orsaker till att känslomässig objektivitet är nyckeln till säljarens framgång


Har du någonsin funderat över vilken inverkan känslomässig objektivitet har på ditt säljteams framgång? Är det möjligt att känslor kan vara ett hinder för effektiv försäljning?

I en värld där känslor och relationer spelar en stor roll, kan det vara utmanande för säljare att hålla en professionell distans. När säljare låter sina egna känslor distrahera dem under säljprocessen, öppnar det upp för en rad problem:

Ökad sårbarhet för missledande information: Säljare som blir påverkade av kundens klichéer och garantier kan missa viktiga signaler eller göra felaktiga antaganden som leder till misslyckade affärer. Tänk dig en situation där säljaren, uppfylld av entusiasm från en potentiell kunds positiva återkoppling, ignorerar varningssignaler som pekar på att affären kanske inte är så säker som den verkar. Detta kan leda till överinvestering i osäkra prospekt, vilket kostar både tid och resurser.

Felaktiga bedömningar: En brist på känslomässig objektivitet kan leda till att säljare gör antaganden baserade på positiva känslor eller kommentarer från kunden, vilket kan leda till dåligt underbyggda beslut. Föreställ dig en säljare som tolkar en kunds vänliga natur som ett säkert tecken på ett framtida köp, när kunden i själva verket kanske bara är artig. Detta kan resultera i en felaktig bedömning av kundens verkliga intentioner och en felaktig försäljningsstrategi.

Förlorade möjligheter: Säljare som inte kan upprätthålla en professionell distans kan missa möjligheter att ställa kritiska frågor eller följa upp viktiga invändningar under säljprocessen. En säljare som är rädd för att ”stöta sig” med kunden genom att ställa utmanande frågor, eller som missar att gräva djupare på grund av en överdriven känsla av optimistisk förtroende för kundens positiva respons, kan missa chansen att identifiera viktiga behov eller invändningar. Detta kan resultera i förlorade affärsmöjligheter.

Stöd från ledaren: Hjälpa säljare att hantera känslor

En avgörande aspekt av att leda ett framgångsrikt säljteam är att stötta dina säljare i att hantera och förstå sina känslor. Här är några sätt som du som ledare kan göra detta:

  1. Aktivt lyssnande och empati: Ta dig tid att verkligen lyssna på dina säljare. Genom att visa empati och förståelse för deras erfarenheter och känslor, kan du hjälpa dem att känna sig värderade och förstådda. Detta skapar en trygg miljö där de kan uttrycka sina bekymmer och utmaningar.
  2. Coaching och feedback: Ge regelbunden, konstruktiv feedback. Hjälp säljarna att reflektera över situationer där känslor kan ha påverkat deras beslutsfattande. Genom coaching kan du vägleda dem att utveckla strategier för att upprätthålla objektivitet och professionell distans.
  3. Skapa en kultur av öppenhet: Uppmuntra en kultur där det är okej att diskutera känslor och hur de påverkar arbetet. Genom att normalisera dessa samtal främjar du en mer öppen och stödjande arbetsmiljö.
  4. Individuellt anpassad support: Varje säljare är unik, och det kan krävas olika strategier för att hjälpa dem att hantera sina känslor. Arbeta tillsammans med varje säljare för att identifiera individuella behov och anpassa ditt stöd därefter.

FinxS Säljakademin – Din partner i utveckling

I FinxS Säljakademi tar vi detta ett steg längre. Våra moduler och coachingprogram är specifikt utformade för att stödja både säljare och ledare i denna viktiga utvecklingsprocess. Låt oss tillsammans ta ditt säljteam till nästa nivå.

För att förstå och hantera dessa utmaningar är det avgörande att utrusta ditt säljteam med rätt verktyg och utbildning. Det är här vi kommer in.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med data-drivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta data och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.