4 tips till nya chefer


Oavsett om du själv står inför utmaningen som ny chef på ditt jobb eller om du nyligen har anställt en ny ledare som du vill stödja till framgång, så är de första 90 dagarna i en chefsroll kritiska. Att skapa en positiv och hållbar start kan inte bara påverka din egen karriär utan också hela organisationens framgång.

I dagens snabbrörliga arbetsvärld förväntas chefer att snabbt anpassa sig och leverera resultat. Att klara av detta kräver inte bara kompetens och erfarenhet, utan även en välplanerad och strategisk förhållningssätt.

I vårt senaste nyhetsbrev har vi samlat fyra kraftfulla tips som kommer att hjälpa både nya chefer och de som stödjer dem att lyckas under denna avgörande period. Genom att följa dessa råd kommer du att kunna navigera smidigt genom de tidiga utmaningarna och sätta en stark grund för långsiktig framgång.

Så, om du är ny i chefsrollen eller om du vill säkerställa att din nyrekryterade chef har de bästa förutsättningarna, läs vidare för att upptäcka våra insiktsfulla råd och strategier som kommer att hjälpa er att blomstra i ert nya ledarskap.

Men innan vi fortsätter vill vi erbjuda dig en möjlighet att prova vår ledaranalys för en av dina ledare. Utöver en kostnadsfri återkoppling får ledaren även med sig en mängd värdefulla insikter.

Ledaren kommer att lära sig:

 • De fyra viktigaste mänskliga beteendestilarna
 • Vilket beteendestil hen har och hur andra uppfattar hen
 • Hur hen läser av andra människor och bättre kan förstå dem

Förutom de delar som ingår i Standardanalysen innehåller Ledaranalysen delar som är specifika för att ledaren ska få en stor självinsikt utifrån de utmaningar och krav som en ledare möter i rollen:

 • Naturligt och anpassat beteende
 • Ledarkartan, som beskriver olika ledarstilar
 • Styrkor
 • Motivationsfaktorer
 • Situationer som minskar ledarens motivation
 • Kommunikationsstil
 • Hur ledaren strävar efter mål
 • Hur ledaren leder medarbetare
 • Hur ledaren motiverar medarbetare
 • Hur ledaren utvecklar medarbetare

Ledaranalysen innehåller även beskrivningar av hur medarbetare uppfattar ledarens:

 • Kommunikationsstil
 • Stil vid beslutsfattande

4 ovärderliga och enkla tips för nya ledare

Enligt Dr. Michael D. Watkins, författare till ”The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter”, håller alla ögonen på en ny ledare och skapar sig en bild av hen som är svår att ändra. För att göra ett starkt första intryck behöver ledaren snabbt skapa trovärdighet och visa att hen kan genomföra positiva förändringar i organisationen. Ledaren behöver visa att hen kan inspirera och tillföra energi samtidigt som hen skapar ett värde för organisationen. 

4 steg som skapar fokus på rätt saker

 1. Identifiera nyckelproblem och lösningar.

Hitta de nyckelproblem och lösningar som fokuserar på målet samt ger operativa och/eller ekonomiska vinster. Kanske kan du hitta flaskhalsar som drar på sig onödiga kostnader i produktionen eller kanske finns det några olösta konflikter i ditt team.

 1. Ta reda på din chefs prioriteringar.

Som chef har du ett uppdrag och din chefs uppdrag är beroende av att du levererar ditt uppdrag.

 1. Skapa en tydlig aktivitetsplan för dina första projekt.

Ta reda på hur du ska ro det iland och hur du ska berätta om det i organisationen. Var tydlig med dina medarbetare, vilka åtgärder förväntar du dig att de ska ta? Vilka resurser behöver de? Processerna är viktiga, om du motsätter dig kulturen och processerna i organisationen i början kommer du att bli ifrågasatt.

 1. Fokusera, fokusera, fokusera!

När du börjar agera, håll fokus. Du kan lockas av att ta dig an många olika områden som dyker upp, men risken är stor att du inte hinner med allt om du försöker göra för mycket. Så, bestäm dig för 3-4 områden som du ska fokusera på och håll dig till dem.