5 steg mot konstruktiv återkoppling


Ge aldrig feedback för hur människor är. Ge feedback för det de gör!

I undersökning efter undersökning framhåller medarbetare att de saknar återkoppling. Trots att de flesta organisationer lägger ner stora resurser på att öka ledares förmågor att ge feedback verkar det, enligt vår erfarenhet, som att många tycker att det är svårt att ge den feedback medarbetare förväntar sig. Hur ger vi då återkoppling som uppfattas som värdefull och samtidigt skapar en förändring?

Be om lov

Att be om lov gör en enorm skillnad. Ett enkelt ”Hej, har du en en stund för lite snabb feedback?” hjälper mottagaren att bli mentalt redo för samtalet, vare sig det är positivt eller negativt.

Beskriv det du har observerat

Använd specifika exempel och undvik att vara dömande. ”Du är inte så engagerad på möten” är inte lika effektivt som ”På mötet med Tina igår märkte jag att du inte var så aktiv. Jag saknade frågor och förslag från din sida.” Kom ihåg att om du inte kan vara konkret är det inte dags för feedback!

Beskriv inverkan

Beskriv den inverkan personens beteende får. Att säga, ”Jag märkte att diskussionen inte tog fart på mötet” är mycket mer effektivt än ”Du uppfattas som ointresserad.” Påståenden som ”Det fick mig att uppleva” och ”Jag märkte att” är svårare att argumentera med och förhindrar att feedbacken övergår i en debatt.

Pausa

När du har sagt ditt, pausa. Invänta den andra personens reaktion. Ge hen tid att tänka igenom vad du har sagt och reagera på det. Om personen själv kommer till insikt och kommer fram till ett nytt sätt att agera kommer också förändringen att vara större.

Bestäm ett nästa steg

Be personen komma med förslag på handling. Ge även ett (bara ett!) praktiskt förslag på hur personen kan göra i framtiden. Säkerställ att de första stegen är överenskomna. Boka alltid in en uppföljning inom en snar framtid.

FinxS 360° feedback – Ett verktyg som stödjer dig vid feedback

FinxS 360°-återkoppling erbjuder det bästa av två världar; den säkerställer att en persons åsikt inte avfärdas, samtidigt som den samlar in åsikter från flera olika personer för att få en bättre bild av verkligheten. Detta gör det till ett ovärderligt verktyg för långsiktig och hållbar utveckling eftersom det ger en korrekt grund för beslutsfattande. FinxS 360°-återkoppling gör det möjligt för dig att få meningsfull och tillförlitlig återkoppling för att stödja din egen utveckling.

Jag vill veta mera om FinxS 360° feedback

Samtliga av våra chefshandledare och coacher har en lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och tusentals timmar av teamutveckling, handledning och coaching. Samtliga är internationellt certifierade ICC-coacher på Executive nivå. Våra coacher är även certifierade team-coacher. ICC är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå.
Våra coacher är även certifierade användare och trainers av Extended DISC, FinxS Feedback 360° och FinxS bedömningar.