Är ditt säljteam fast i tidsfällan?


Har du någonsin funderat över vad ineffektiv tidsplanering egentligen kostar ditt säljteam? I försäljningens snabba tempo kan bristen på effektiv tidsplanering leda till missade möjligheter, minskad produktivitet och i slutändan, en betydande inverkan på resultatlinjen.

Låt oss utforska hur en bristfällig tidsplanering kan påverka ditt team och hur du kan vända denna trend.

De dolda konsekvenserna av ineffektiv tidsplanering

En säljare som inte kan planera sin tid effektivt riskerar att hamna i en ständig kamp mot klockan. De kan kämpa med att prioritera uppgifter, hantera avbrott och upprätthålla fokus på vad som verkligen driver försäljning framåt. Detta kan leda till stress, utbrändhet och en känsla av att alltid ligga efter.

Frågor att reflektera över som försäljningschef

  • Hur effektivt använder ditt team sin tid just nu?
  • Vilka är de största tidstjuvarna som dina säljare står inför?
  • Hur kan du som ledare hjälpa ditt team att bli mer disciplinerad i sin tidsanvändning?

Utveckla dina säljare i effektiv tidsplanering

Skapa och följ en process: Hjälp säljaren att hitta en rutin på hur hen samlar in information om prospekt.

Förbättra organisationen: Använd molnbaserade filhanteringssystem för att hålla alla viktiga säljrelaterade filer och dokument på ett ställe.

Fokusera på 20%: Enligt Pareto-principen kommer 80% av försäljningen från 20% av kunderna. Träna säljaren i att fokusera på de mest lönsamma uppgifterna kopplade till de mest lönsamma kunderna.

Gruppera uppgifter: Hjälp säljaren att gruppera dagens uppgifter (t.ex. e-postuppföljningar, samtal, möten) och schemalägg tid för de olika grupperna.

Planera dagen runt kunderna: Hjälp säljaren att utforska hur hen kan anpassa sitt schema för att matcha kundernas tillgänglighet.

Begränsa multitasking: Utveckla säljaren i att fokusera på en uppgift i taget för att öka produktiviteten.

Kom snabbt till ett ’nej’: Lär säljarna att snabbt identifiera och avfärda icke-lönsamma leads.

FinxS Säljbedömning – Din guide till effektivitet

FinxS Säljbedömning är ett kraftfullt verktyg för att identifiera och utveckla tidsplaneringsfärdigheter inom ditt team. Genom att förstå varje säljares unika styrkor och utmaningar kan du skapa anpassade utvecklingsplaner som verkligen gör skillnad.

Är du redo att ta tag i tidsplaneringsutmaningarna inom ditt team? Upptäck hur FinxS Säljbedömning kan hjälpa dig att utveckla effektiva tidsplaneringsstrategier för dina säljare.

Tänk på att tid är en av de mest värdefulla resurserna i försäljning. Genom att förbättra hur den används, kan du inte bara öka ditt teams effektivitet utan också deras förmåga att nå och överträffa försäljningsmålen.

Framtiden för ditt säljteam med FinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi är vi experter på att skapa mästare i tidshantering. Våra skräddarsydda utbildningsmoduler är designade för att ge både säljare och ledare de verktyg de behöver för att effektivt hantera sin tid, en kritisk komponent i deras professionella utveckling. Vi är här för att hjälpa ditt säljteam att utveckla och dina säljare inom 18 olika säljkompetenser, där konsten att hantera tid är en.

Vi utrustar ditt team med de färdigheter och strategier som krävs för framgång. Detta säkerställer att varje teammedlem inte bara är effektiv i sin tidsanvändning, utan också förberedd för att maximera produktiviteten och därmed öka era affärer.

Vårt mål är att utveckla de säljkompetenser som ditt team behöver, så att varje säljare, oavsett individuell utmaningsnivå, kan bidra till och förstärka hela teamets effektivitet och resultat. Upptäck hur vi kan transformera ditt säljteam genom förbättrad tidshantering.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av ett starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.

Samtliga handledare på FinxS Sverige har en lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och tusentals timmar av teamutveckling, handledning och coaching. Samtliga är handledare är internationellt certifierade ICC-coacher på Executive nivå. Våra coacher är även certifierade team-coacher. ICC är ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå. Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt och håller en mycket hög nivå. Våra coacher är självklart certifierade användare och trainers av Extended DISC, FinxS Feedback 360° och FinxS bedömningar.