Åsikter, feedback eller bara personer som lägger sig i?

Så fort vi gör någonting, eller låter bli att göra någonting, får vi återkoppling genom att alla våra val leder till ett resultat. Men vi får även återkoppling genom andras åsikter, frågor, konsekvenser, hjälp, beröm och kritik.

Oavsett om vi är medvetna eller omedvetna om det så reagerar vi på all återkoppling. Vi kan ignorera, vi kan ta det personligt utan analys eller så kan vi lyssna, utvärdera och använda det som är användbart och låta resten vara.

Ofta uppfattar vi återkoppling som negativ eller positiv. Detta grundar sig vanligtvis i att vi upplever att allt vi gör kan vara rätt eller fel. Negativ återkoppling talar om för oss att vi har gjort fel och positiv återkoppling är ett kvitto på att vi har gjort rätt. Detta kan göra det utmanande att ta emot negativ kritik. Men återkoppling är ibland nödvändig och vi kan träna oss på att ta emot återkoppling.

All återkoppling är i stort sett värdelös tills vi bestämmer oss för att använda oss av den. Många stannar vid att reagera känslomässigt på återkopplingen och använder den inte för att utvecklas. Innan vi agerar på återkopplingen behöver vi ställa kompletterande frågor till oss själva. Följande frågor kan hjälpa oss att se hur vi skulle kunna använda återkopplingen:

  • Blev jag förvånad över återkopplingen och varför?
  • Vad behöver, och vill jag, förändra?
  • När ska jag göra det?
  • Vilket stöd behöver jag för att göra dessa förändringar?
  • Finns det någonting som hindrar mig?
  • Vilket resultat skulle jag kunna få om jag gjorde en förändring?

När vi har reflekterat och har fördjupat oss i återkopplingen kan vi göra en plan för de förändringar vi vill genomföra.

FinxS 360° ger konkret feedback utan generella åsikter och ger insikter som stärker ledarens möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild av hur hen uppfattas av andra.

Varje dag samarbetar ledaren med en rad olika personer. Ofta är åsikten från en enda person enkel att avfärda, men samma åsikt från flera olika personer stämmer ofta väl överens med verkligheten.

360° Feedback är ett viktigt verktyg i coachingprocessen. Tillsammans med coachen jobbar ledaren med materialet för att hitta blinda punkter, fördjupa sina styrkor och utveckla utvecklingsområden.