Även de bästa företagen förlorar säljare


I vår konkurrensutsatta värld är det inte ovanligt att förlora talangfulla säljare till konkurrenter, även för de bästa företagen förlorar säljare.

Denna personalomsättning kan ha negativa konsekvenser både för kunder och företaget. För att mildra dessa effekter och minimera personalomsättning av säljare behöver företaget att använda specifika tekniker och strategier.

I den här veckans nyhetsbrev kommer vi att utforska effektiva sätt att identifiera och hantera de olika stadierna av personalomsättning, från tiden då säljaren börjar fundera på att sluta, till anställning och introduktion av nya säljrepresentanter. Dessutom kommer vi att titta närmare på hur du kan göra för att minska påverkan på kunderna.

Undrar du vad som påverkar om en säljare överväger att sluta? Missa då inte nästa veckas nyhetsbrev, där kommer vi att skriva om en forskningsstudie vid Georgia State University som identifierat vilka säljare som är i hög risk att sluta och varför. Studien ger uppseendeväckande insikter om de faktorer som påverkar och kan hjälpa företag att behålla sina mest värdefulla medarbetare.

Identifiera tiden när säljaren överväger att sluta

Tiden för övervägande avser den tid då en säljare letar efter ett annat jobb. Under denna period kan deras fokus på deras nuvarande roll minska, vilket påverkar deras prestation och engagemang. För att minimera de negativa effekterna av denna period finns det flera saker som du kan göra:

Bevara en öppen kommunikation

Uppmuntra till en öppen dialog. Skapa en miljö där säljare känner sig bekväma med att diskutera sina karriärambitioner och bekymmer.

Erbjud utvecklingsmöjligheter

Ge möjligheter till utveckling och karriärutveckling inom företaget. Detta kan inkludera utbildningsprogram, mentorsinitiativ och tydliga vägar för befordran.

Känn igen och belöna

Uppmärksamma och belöna exceptionell prestation för att motivera säljare och öka deras lojalitet till företaget.

När tjänsten ännu inte är tillsatt

Denna period inträffar när en säljare lämnar företaget och tjänsten förblir obesatt. Detta kan vara utmanande för företaget, eftersom denna period kan påverka antalet affärer. Den kan även skapa ett potentiellt missnöje hos kunderna. För att effektivt hantera denna period kan du överväga följande strategier:

Utveckla en plan

Ha en väldefinierad plan på plats för att säkerställa en smidig övergång när en säljare lämnar, eller kanske redan under perioden när säljaren överväger att lämna sin tjänst. Identifiera potentiella interna kandidater som kan kliva in i rollen tillfälligt eller permanent.

Erbjud tillfälligt stöd

Tilldela ytterligare resurser eller tillhandahåll tillfälligt stöd från andra medlemmar i säljteamet för att minimera påverkan på kunderna under övergångsperioden. Ha även en tydlig plan för hur varje kund ska hanteras under denna period.

Anställning och introduktion av nya säljare

När en ny säljare ansluter sig till företaget är det avgörande att underlätta deras integration och påskynda deras inlärningstid. En välstrukturerad introduktionsprocess kan ha en stor påverkan på deras framgång och även minska personalomsättningen i framtiden. Överväg följande metoder:

Omfattande Utbildning

Erbjud omfattande utbildning om produktkunskap, säljtekniker och köpprocesser. Detta kommer upprusta nya säljrepresentanter med de nödvändiga färdigheterna för att lyckas i sina roller. Klicka här för att se hur du kan stödja säljare i att utveckla sin försäljning.

Mentorskap

Para ihop nya säljare med erfarna mentorer som kan vägleda dem och erbjuda stöd under deras inledande period. Uppmuntra till möjligheter att följa med andra säljare för att lära av dem.

Tydliga förväntningar

Beskriv tydligt förväntningar, på både prestation och mål, för nya säljare. Granska regelbundet deras framsteg och ge konstruktiv feedback för att hjälpa dem att förbättras och hålla motivationen uppe.

Minimera effekten för kunderna

Uppmuntra alla medlemmar i säljteamet att bygga starka relationer med kunderna. Detta säkerställer att kunderna har flera kontaktpunkter och minskar beroendet av en enskild säljare. Stärk även kundens relation till ditt varumärke.

Regelbunden kommunikation

Upprätthåll alltid regelbunden kommunikation med kunderna, både genom dina säljare och på ett mera övergripande plan från företaget. Kontakta dem proaktivt för att ta itu med eventuella problem och erbjud kunden en försäkran om ditt engagemang för deras framgång.

Använd rätt verktyg

Omsättning av säljare är en utmaning som många företag står inför, men med rätta strategier kan den minimeras. Genom att identifiera de olika stadierna kan företaget minska den negativa påverkan på kunderna och upprätthålla affärsverksamhetens kontinuitet. Dessutom kan proaktiva åtgärder för att minimera kundens sårbarhet hjälpa till att bevara deras förtroende och lojalitet.

Kom ihåg att ett välskött säljteam utgör ryggraden i ett framgångsrikt företag.

Att använda effektiva verktyg, inte bara gällande teknik och CRM, utan även för säljarnas utveckling är en nyckel till framgång.

Genom att använda FinxS Säljbedömning kan du utveckla dina säljare kontinuerligt, utan att ta in dyra konsulter som gör punktinsatser.