Dags att uppgradera ditt säljteam? Verktyget som ändrar allt!


Har du någonsin undrat varför vissa säljteam eller säljare alltid verkar ligga steget före, medan andra kämpar för att hålla jämna steg? Nyckeln till framgång ligger inte alltid i de produkter de säljer, utan i grunden av deras arbetsmetodik.

Ett målorienterat arbetssätt kan vara skillnaden mellan framgång och medelmåtta. Innan vi dyker djupare in i lösningarna, låt oss utforska tre utmaningar som kan uppstå när ett säljteam saknar en stark målorientering:

  1. Svårigheter med prioriteringar: Utan klara mål kämpar säljteam och säljare med att identifiera vilka aktiviteter och kunder som är mest värdefulla att fokusera på. Detta kan leda till slöseri med tid på mindre lönsamma eller irrelevant uppgifter, vilket minskar teamets övergripande effektivitet.
  2. Brister i motivation och engagemang: När säljare inte har tydliga mål att sträva efter, sjunker motivationen. Det blir svårare för dem att se värdet i sitt arbete, vilket leder till lägre engagemang och prestation.
  3. Svårigheter att mäta framsteg och framgång: Utan specifika mål blir det utmanande att utvärdera teamets framsteg och individuella bidrag. Detta kan i sin tur göra det svårt att identifiera områden för förbättring eller att belöna och erkänna framstående prestationer.

Ändra din syn på målorientering!

Fokusera på processen! Enligt Damon Jones från Sandler bör vi sätta mål som fokuserar på hur väl vi följer säljprocessen och hur många aktiviteter en säljare ägnar sig åt, snarare än att enbart fokusera på siffror. Detta eftersom försäljningsintäkter ofta är en eftersläpande indikator på arbetet. Genom att säljarna koncentrerar sig på de beteenden som leder till framgång, snarare än resultatet, kan du skapa en mer hälsosam och målorienterad säljmiljö.

Tjuvkika på ett av verktygen i Säljakademien – Beställ övningen till dina säljare

Säljakademien presenterar en exceptionell chans för säljare att inte bara finslipa sina kompetenser inom 18 avgörande säljkompetenser, utan även att identifiera och överkomma de personliga utmaningarna och säljhinder som kan begränsa deras framgång.

Genom vår Säljakademi kommer säljarna att få tillgång till de verktyg och den insikt som krävs för att effektivt hantera säljprocessen och bli förstärkta av en gedigen förståelse för etablerade säljstrategier. Detta leder till omedelbara fördelar för ert företag genom ökade försäljningssiffror och en säljkår som är både mer självsäker och skicklig.

Fyll i din e-postadress för att beställa verktyget!

Investeringen i Säljakademien erbjuder fördelar som sträcker sig längre än till den enskilda säljaren, den berör hela företaget.

Med en säljkår som är bättre utrustad och mer flexibel, kan ni räkna med förbättrad försäljningseffektivitet, ökad kundtillfredsställelse och starkare kundrelationer, snabbt! Detta är en investering i ditt teams framgång som ger avkastning flera gånger om.

Boka ett kort möte för att se hur vi skräddarsyr dina säljares utveckling.