Dina förklaringar och vad andra hör


Ödsla inte tid på långa förklaringar, utan prata om det som andra hör. Det är inte ovanligt att våra budskap drunknar i långa förklaringar, anekdoter som tappar sin mening eller fokuserar på saker som inte fångar den andres intresse.

Har det hänt att du har fått information där du upplever att avsändaren inte har förstått vad du som mottagare behöver veta, höra eller förstå? Kanske har du varit på en kick-off som lämnat dig helt oberörd?

Eller har du själv upplevt att du har varit avsändare och ditt budskap har lett till missuppfattningar och skapat mera förvirring än klarhet? I bästa fall kan detta leda till frustration eller likgiltighet. I värsta fall kan det få starkt negativa effekter på organisationen som leder till konflikter och oro. 

Så varför måste vi ändra vårt sätt att kommunicera?

Det är ganska enkelt, det behöver vi inte göra om vi inte vill.

Det är upp till oss om vi vill lägga energi på att ändra vårt sätt att kommunicera för att det ska passa andra  

Men vill vi vara säkra på att nå alla och skapa energi, handlingskraft och samarbete i organisationen är det en god investering att fundera på hur vår kommunikationsstil ser ut och hur vi kan justera den. 

Varför blir det fel?

Orsaken till att andra tappar intresse eller upplever sig frustrerade beror inte alltid på att det är själva budskapet som upprör, det är sättet det förmedlas på.

Vi vet redan att människor har olika tycke och smak gällande till exempel filmer, val av mobiltelefoner, mat, intressen, musik, kläder och så vidare.

Det är samma sak med kommunikation. Vissa föredrar korta meningar. Vissa gillar att engagera sig på mer känslomässig nivå och prata om historier och händelser. Samtidigt vill andra ha fakta och bevis för det vi säger och kanske behöver vi sakta ner för att de ska hinna tänka igenom vad vi har sagt.

Med andra ord lyssnar inte andra på allt vi säger, utan de lyssnar i första hand på det som intresserar dem.

Vi har alla en egen unik kommunikationsstil. Även om du inte kan kontrollera andra, kan du bli mer medveten om din naturliga kommunikationsstil och hur den uppfattas av andra. Då kan du göra nödvändiga justeringar i din interaktion med andra.

Ett enkelt tips

Vad gör du då om du har 15 minuter på dig att presentera och förmedla ett viktigt budskap till en stor grupp människor?

Ett enkelt tips är att, när du talar, se till att du noggrant täcker fyra olika perspektiv som talar till fyra olika kommunikationsstilar:

  • Vad?
  • Vem?
  • Hur?
  • Varför?

Förenklat berättar du ”vad som ska göras”, ”vem som ska göra det”, ”hur det ska göras” och ”varför det ska göras”.

Genom att besvara detta har du inte bara ökat chanserna till att du talar till alla, du har även svarat på alla dessa frågor för dig själv, ditt budskap är tydligt och väl genomtänkt. 

Ett enkelt sätt att upptäcka vilken kommunikationsstil som är din minst naturliga är att vara uppmärksam på vilken typ av frågor du oftast får efter att du har talat. Du kanske får till exempel ofta frågor om ”hur” saker och ting ska göras.

Olika stilar

Oavsett om du arbetar med daglig informationsspridning, arbetar som operativ chef, dagligen möter kunder eller ska informera om en stor förändring i organisationen hjälper Extended DISC dig att förstå och nå dina kollegor, kunder, medarbetare eller en publik.

Alla vill bli bemötta på olika sätt och vi tar till oss information på olika sätt. Detta innebär att samma information måste förmedlas på olika vis beroende på vem vi talar med.

Det är viktigt att komma ihåg att, vi ger inte olika personer olika budskap, vi ger dem samma budskap, men på olika sätt.

Extended DISC öppnar upp företagets potential

Vill du ta bort gissningar och verkligen förstå dina medarbetares styrkor och utvecklingsområden? Extended DISC ger dig specifika och unika tips som är skräddarsydda för varje medarbetare så att de kan maximera sin potential och skapa starkare relationer på arbetsplatsen.