Förvandla kundens invändningar till din största fördel.


Tänk dig en värld där kundens invändningar inte existerar. En utopisk verklighet där säljarens roll nästan verkar överflödig, en värld där kunder själva navigerar genom säljprocessen.

Men låt oss vakna upp till verkligheten. Världen är full av invändningar. De är inte bara oundvikliga, de är guld värda.

Utmaningen med invändningar

Varje organisation står inför utmaningen att effektivt hantera kundinvändningar. Misslyckas vi, riskerar vi inte bara förlorade affärer utan risken är också stor att vi kan skada kundrelationen. Det är här kärnan i dagens diskussion ligger – hur vi kan förvandla dessa invändningar till kraftfulla verktyg för att bygga långvariga relationer.

Hur väl förberedda är dina säljare på att möta invändningar? Du kan enkelt få ett svar på frågan genom att fråga dina säljare hur de bemöter de 20 vanligaste invändningarna. Du hittar en lista nedan och troligen kan dina säljare beskriva ytterligare invändningar som inte finns med på listan.

Du kan även använda listan för att utveckla dina säljare. Träna dina säljare genom att låta dem ta fram öppna frågor som de kan ställa när de presenteras med nedanstående invändningar.

 • Det är för dyrt
 • Vi har inte utrymme i budgeten
 • Nu går vår budget till…
 • Vi har redan en leverantör
 • Jag kan få det billigare hos…
 • Vi är nöjda med vår leverantör
 • Jag har hört xxx om er produkt/tjänst
 • Det är svårt att sälja in detta internt
 • Vi har besparingar just nu
 • Vi hinner inte ta ställning till detta just nu
 • Vi behöver inte er produkt/tjänst
 • Vi har inte fokus på detta just nu
 • Vi kan inte se nyttan
 • Er produkt är för komplicerad
 • Er produkt/tjänst saknar xxx
 • Vi är nöjda med det vi har
 • Er produkt/tjänst fungerar inte med våra system/processer
 • Det låter intressant, men jag hinner inte titta på detta just nu
 • Kan du skicka mig mera information via mail
 • Du kan återkomma nästa år

Ett verktyg från oss

Förvandla dina säljares sätt att hantera invändningar. Missa inte chansen att förbättra ditt team’s prestationer.

Beställ din guide

Säljrepresentanter med kontinuerlig träning ökar nettoförsäljningen med 50%

Rapporter från Association for Talent Development (ATD) och McKinsey visar att säljare med kontinuerlig träning ökar nettoförsäljningen med 50%. Om dessutom utbildningen sker online istället för under enstaka dagar ökar medarbetarnas motivation med 80 %.

Genom vårt specialanpassade digitala utbildningsprogram, FinxS Säljakademin, fokuserar vi på att utveckla säljare.

Vårt mål är att lyfta ditt säljteams förmåga genom att fördjupa sin förståelse för 18 kritiska säljkompetenser. Vi tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att dina säljare ska kunna generera djupare kundinsikter och optimera säljprocessen över ett brett spektrum av situationer.

Vi är engagerade i att säkerställa att varje teammedlem inte bara effektiviserar sin tid utan också förbättrar sin förmåga att navigera i försäljningens alla aspekter. Detta förbereder dem för att hantera komplexa försäljningssituationer med större skicklighet, vilket inte bara förbättrar deras individuella prestationer utan även bidrar till företagets övergripande tillväxt och konkurrenskraft.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare göra en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av ett starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.