Frågan varje säljare bör ställa till kunden!


Hur ofta har dina säljteam missat möjligheter att djupdyka i kundernas verkliga behov på grund av ytliga eller felriktade frågor? Har affärer har glidit säljaren ur händerna eftersom kundens underliggande problem inte upptäcktes i tid? Eller kanske har kundrelationerna inte utvecklas så starkt som de kunde, allt på grund av en brist på genuin, insiktsfull dialog?

Finns den perfekta frågan? Det korta svaret är nej. Det finns ingen perfekt fråga som fungerar i alla sammanhang, eftersom en fråga kan vara kraftfull i ett ögonblick och begränsande i nästa.

Betydelsen av rätt fråga

Effektiva frågor kan förvandla ett vanligt säljsamtal till en djupgående diskussion som inte bara upplyser utan också engagerar kunden på ett meningsfullt sätt.

För att dina säljare ska lyckas med detta, måste de bemästra konsten att navigera i samtalets dynamik, där ingen fråga är ”perfekt” i alla situationer. Rätta frågor vid rätt tidpunkt kan dock öppna upp för nya möjligheter och insikter som leder till framgångsrika avslut.

Utmaningar i frågeteknik

En vanlig fälla många säljare faller i är att ge råd eller lösningar för tidigt i samtalet, ofta maskerat som frågor. Detta kan skapa en situation där kunden känner sig styrd snarare än lyssnad på. Att lära dina säljare att ställa öppna, icke-ledande frågor som främjar kundens egen reflektion och behovsanalys är nyckeln till att undvika detta.

Principer för effektiva frågor

För att maximera effekten av frågor i försäljningssamtalet, bör säljare:

  • Använda enkla frågor: Komplexitet kan förvirra kunden. Enkla frågor kan leda till djupare insikter och förståelse.
  • Ställa öppna frågor: Dessa frågor inbjuder till utförliga svar som kan ge värdefull information om kundens behov och förväntningar.
  • Vara korta och koncisa: Långa frågor kan vara svåra att följa och svara på. Korta frågor leder till längre och mer tankeväckande svar.
  • Ge utrymme för tolkning: Detta uppmuntrar kunden att dela med sig av sina tankar och perspektiv, vilket kan ge viktiga insikter för försäljningsprocessen.
  • Undvika ledande frågor: För att upptäcka äkta kundbehov, bör säljare undvika frågor som antyder ett visst svar.
  • Var tyst: En annan viktig aspekt att lära säljare är att känna igen kraften i tystnad. Tystnad efter en fråga ger kunden tid att reflektera och svara mer genomtänkt, vilket kan leda till värdefulla insikter.

En fråga i taget

En vanlig fälla som många faller i när de för samtal, särskilt inom försäljning, är att bombardera samtalspartnern med flera frågor på en gång, inpackade i samma mening. Denna överväldigande strategi leder inte bara till förvirring hos mottagaren, utan riskerar även att minska kvaliteten på de svar som ges.

När flera frågor presenteras samtidigt, kan det bli svårt för personen att adressera varje fråga med den eftertanke och detaljnivå som krävs. Detta kan i sin tur leda till ytliga eller ofullständiga svar, där viktig information går förlorad.

För att undvika detta misstag är det viktigt att disciplinera sig till att ställa en fråga i taget och ge utrymme för ett fullständigt svar innan nästa fråga introduceras. Denna metod främjar en mer fokuserad och meningsfull dialog, där varje fråga och svar får den uppmärksamhet och eftertanke de förtjänar.

FinxS Säljbedömning: Din vägledare till mer effektiv försäljning

Med FinxS Säljbedömning kan du identifiera och utveckla dina säljares förmåga att ställa kraftfulla frågor som leder till affär. Detta verktyg ger tydlig och konkret information för att skapa en plan för framgång och hjälper säljare att utveckla de kompetenser de faktiskt kan påverka.

Är du redo att utforska hur initiativ kan transformera ditt säljteam? Klicka här för att kostnadsfritt prova FinxS Säljbedömning och börja resan mot en mer framgångsrik försäljningsframtid.

Framtiden för ditt säljteam med

FinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi är vi specialiserade på att utbilda säljare i konsten att ställa effektiva frågor. Våra skräddarsydda utbildningsmoduler är noggrant utformade för att ge både säljare och ledare de verktyg de behöver för att bemästra frågeteknik som en avgörande färdighet i deras professionella verktygslåda.

Vi är här för att hjälpa ditt säljteam att ta sitt kunnande till nästa nivå genom att förädla deras expertis inom 18 avgörande säljkompetenser, där effektiva frågor är en. Vi ger dina säljare verktygen att skapa värdefulla kundinsikter och effektivisera försäljningsprocessen över ett brett spektrum av områden.

Vårt jobb är att se till att varje medlem i ditt team inte bara optimerar sin tid men också blir skickligare på att bemästra alla delar inom försäljning. Detta förbereder dem för att effektivt hantera komplexa situationer inom försäljning, vilket inte bara stärker deras individuella prestationer utan också bidrar till företagets tillväxt och konkurrenskraft 

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av ett starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.