Från följare till ledare i försäljningsdansen


I en värld där affärer är en taktisk dans, är det avgörande att dina säljare inte bara stegar in på dansgolvet, utan också dominerar det. Konkurrenskraft i försäljning handlar inte bara om att vara med i spelet – det handlar om att vilja vinna det. Men vad händer när denna vilja varierar bland dina säljare? Hur påverkar det dynamiken i ditt team och era övergripande affärsresultat?

Hög konkurrenskraft: En motor för framgång

En säljare med hög grad av konkurrenskraft har:

  • Orubblig drivkraft: Hen drivs av en orubblig vilja att vinna och är ständigt på jakt efter konkurrensfördelar.
  • Ständig vilja till förbättring: Hen strävar efter att ständigt förbättra sig och är villiga att använda alla tillgängliga medel för att uppnå sina mål.
  • Resultatorienterat sätt: Hens fokus ligger på att uppnå resultat, vilket ger hen en fördel i att säkra och avsluta affärer.

En sådan inställning bidrar inte bara till den individuella säljarens framgång, utan stärker också hela säljteamets prestationer och resultat.

Låg konkurrenskraft: Möjligheter och utmaningar

Säljare med en låg grad av konkurrenskraft har:

  • Inriktning på samarbete: Hen föredrar att vinna tillsammans med andra, och är mindre benägen att söka konkurrensfördelar.
  • Lägre drivkraft: Hen saknar ofta motivationen att stå längst fram och att vinna till varje pris.

Även om denna inställning kan vara fördelaktig i teambaserade eller samarbetsorienterade säljsituationer, kan det begränsa den individuella säljarens förmåga att hantera konkurrensutsatta situationer.

För att stärka din säljstyrka är det viktigt att balansera samarbete och konkurrens:

  • Teambaserade uppdrag: Skapa projekt där säljare måste samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Detta kan inkludera gruppförsäljningsmål eller team-presentationer för större klienter.
  • Tävlingsinriktade program: Utveckla incitamentsprogram där individuella prestationer bidrar till teamets totala framgång. Till exempel, när en säljare når sitt personliga mål, får hela teamet en belöning.
  • Regelbundna feedback-sessioner: Anordna regelbundna möten där säljare kan dela sina erfarenheter och lärdomar med varandra. Detta uppmuntrar till både individuell reflektion och kollektivt lärande.

Framtiden för ditt försäljningsteamFinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi tar vi detta ett steg längre. Våra moduler och coachingprogram är specifikt utformade för att stödja både säljare och ledare i denna viktiga utvecklingsprocess. Låt oss tillsammans ta ditt säljteam till nästa nivå. 

Vi som är handledare på FinxS Säljakademi väjer inte för att fördjupa oss i ämnet konkurrens. Vi vet att utmaningarna i försäljningsvärlden kräver rätt verktyg och utbildning för att hantera den effektivt.

Genom att utrusta ditt team med dessa verktyg, från teambaserade uppdrag till tävlingsinriktade program och regelbundna feedback-sessioner, säkerställer vi att varje medlem i ditt team inte bara deltar i dansen, utan är redo att leda den.

Vi hjälper dig att utveckla de kompetenser som behövs i ditt team, så att varje säljare – oavsett individuell konkurrensnivå – kan bidra till och stärka hela teamets prestationer och resultat.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.