Har du råd att göra en felrekrytering?


Har du någonsin beräknat dina direkta kostnader för att ersätta någon som inte borde ha anställts från början?

Enligt Forbes kostar en felrekrytering 21 % av säljarens årslön. Dessutom kostar en extern felrekrytering 18-20 % mera än om du bestämmer dig för att rekrytera internt.

Några uppenbara kostnader:

  • Anställning (annonsering, screening, intervjuer av personal och ledning)
  • Onboarding (utbildning, ledning och introduktion)
  • Förlorad produktivitet och förlorade kunder

Men det finns även kostnader som inte kan räknas i kronor och ören. När du anställer och behåller fel personer ifrågasätter ditt team din förmåga att fatta smarta beslut, vilket har en stor påverkan på de bäst presterande i organisationen.

Ingen påverkas mer av detta än de som presterar bäst i din organisation. Dina superstjärnor är passionerade och engagerade. De arbetar för att uppnå och utveckla nya nivåer. De är innovatörer och problemlösare och föregår med gott exempel. De samarbetar med andra och hjälper till att lyfta alla till nya höjder.

Felrekryteringar driver bort dina superstjärnor, och det finns alltid ett annat företag som bara väntar på att välkomna dem. De tar med sig sina kunskaper och färdigheter, byggstenarna i ditt företag, till dina konkurrenter.

Några tips för en lyckad rekrytering

Du har säkert en process för rekrytering. Vissa delar i en rekrytering är uppenbara och behöver inte beskrivas av oss. Men när vi pratar med företag om rekrytering finns det några saker som skulle kunna inkluderas för att göra rekryteringen mera framgångsrik.

Var ärlig

En av de viktigaste kvaliteterna som kandidater letar efter. Så försök inte låta företaget framstå som någonting det inte är. Förmedla organisationens kultur och beskriv ärligt detaljer kring rollen.

Läs ALLT

Många lämnar över rekryteringen till HR eller rekryteringsföretag för att själva kliva in alldeles för sent i rekryteringsprocessen. Det kan vara effektivt att ta hjälp vid ett första urval, men var noga med att själv vara aktiv i rekryteringen. Läs allt som kandidaterna lämnat in, CV, personligt brev, intyg. Ring även på alla referenser. Som rekryterande chef kan du ställa frågor som ett rekryteringsföretag eller en HR-specialist aldrig skulle tänka på.

Prata om värderingar

Tala om värderingar med kandidaten. Du vill rekrytera personer som trivs utifrån företagets kärnvärden, det som utgör själva grunden för hur ni arbetar. Om individerna inom organisationen har olika bild av vilket typ av företag ni vill vara och vad som ska driva er mot det gemensamma målet så kommer de gemensamma resultaten alltid bli sämre. Sätt dig in i företagets värderingar och lär dig att prata om dem.

Räkna på avkastningen

Förstå att rekryteringen är en investering. Hur mycket pengar spenderar du på rekrytering? Hur många av dina anställningar stannar faktiskt i över ett år, tre år, 10 år? Hur mycket tid och pengar lägger du ner på att utbilda nyanställda? De flesta företag räknar på det mesta i företaget, men få företag se rekryteringen som en av de viktigaste investeringarna ett företag gör.

Har du råd att rekrytera fel säljare?

FinxS Säljbedömning mäter en säljares nuvarande kompetensnivå för 18 nyckelkompetenser inom försäljning. Analysen ger också en tydlig bild av kandidatens säljhinder som är svåra att identifiera i en intervju. Frågeformuläret för FinxS Säljbedömning beräknar ett index för ursäkter som leder till att säljrelaterade aktiviteter undviks. Ju lägre sannolikhetsindex desto mera sannolikt är det att personen ignorerar icke säljrelaterade uppgifter och fokuserar istället på åtgärder som direkt producerar säljresultat.

Rapporten ger även en korrekt och lättläst procentuell matchning mellan kandidaten och den säljroll du eftersöker. Insikter från rapporten hjälper dig som chef att förstå om säljaren är lämpad för dina tjänster eller produkter.

Vidare pekar FinxS Säljbedömning på områden där säljaren kan behöva utvecklas. Praktiska coachningstips och utvecklingsplaner gör att du kommer att kunna starta säljarens utveckling fån dag 1.