Hur du undviker de 3 vanligaste misstagen ledare gör


Undviker återkoppling

I undersökning efter undersökning framhåller medarbetare att de saknar återkoppling. Trots att de flesta organisationer lägger ner stora resurser på att öka ledares förmågor att ge feedback verkar det, enligt vår erfarenhet, som att många tycker att det är svårt att ge den feedback medarbetare förväntar sig.

Tips

I ett coachande förhållningssätt handlar det om att du ger medarbetaren möjlighet att ge sig själv feedback.

 • Be personen berätta vad hen gjorde
 • Be personen berätta om resultatet av handlingen
 • Be personen att analysera denna handling och om resultatet tog personen närmare slutmålet
 • Om handlingen inte tog personen närmare målet, be personen komma fram till en annan handling.

Ägnar för lite tid åt medarbetare och teamet

Ledare kan lätt drunkna i sin egen arbetsbelastning. Men medarbetarna bör komma först. Om du inte ägnar tid åt dina medarbetare kommer de att ha sämre förutsättningar att nå sina mål och därmed kommer även dina resultat som ledare att försämras.

Tips

Lär dig att prioritera…hårt.

Förstå att att när du säger ”ja” till………..säger du ”nej” till………..

Och när du säger ”nej” till………..säger du ”ja” till………..

Missuppfattar motivation

Motivation är olika för olika individer. Medarbetare som söker balans mellan arbete och fritid kan till exempel motiveras av distansarbete samtidigt som medarbetare som motiveras av samarbete vill ha ett stabilt team att arbeta i. Andra motiveras av faktorer som extra ansvar, pengar, beröm eller personligt erkännande.

Tips

Lär känna dina medarbetare med hjälp av Extended DISC

Motivation D-stil

 • Tävling
 • Utmaningar
 • Resultat

Motivation I-stil

 • Erkännande
 • Entusiasm
 • Nytänkande

Motivation S-stil

 • Trygghet
 • Samarbete
 • Support/stöd

Motivation C-stil

Kvalitet
Självständighet
Ordning

Jag vill veta mera om Extended DISC certifiering