Konsten att lyssna – Kan dina säljare lyssna

Säljare behöver utveckla sin förmåga att lyssna

Många har hört citatet av Zenon från Kition, filosof från Grekland. Han sa att naturen givit oss en mun och två öron, vilket betyder att man bör lyssna dubbelt så mycket som man talar.

Inte sällan lyssnar vi på andra, men hur ofta hör vi vad den andre verkligen säger? Vi lyssnar ofta mera på vår åsikt om det som sägs än på det som personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra gamla föreställningar än på personen och vad hen har att säga.

Dialog, vad är det?

En bra dialog går djupare än ett vanligt samtal. För att skapa en genuin dialog krävs öppenhet från båda partner. En verklig dialog kräver arbete och tålamod. Det första som krävs i en dialog är att vi lyssnar. Att lyssna på en djupare nivå innebär att vi lyssnar på personen utan att vi blandar in för mycket av oss själva och våra tankar. Vi behöver vara närvarande i samtalet.

Aktivt lyssnande

För att utveckla vårt lyssnande och vår närvaro bör vi lämna våra egna känslor, associationer och våra föreställningar om vad personen anser om oss samtidigt som vi inte kan gå för djupt i analys.

Vi kan öka vår närvaro genom att få kännedom om hur vår inre dialog fungerar när vi sitter i samtal med andra. Att stoppa bruset som ständigt pågår i våra egna huvuden ger oss en större chans att vara närvarande.

Låt oss för enkelhetens skull säga att vi i vår inre dialog kan befinna oss i tre olika positioner; position 1, 2 och 3.

Position 1 hamnar vi i då vi har fullt upp att hantera våra egna känslor, erfarenheter och föreställningar. I denna position har vi fullt upp att hantera det som händer inom oss och våra associationer till det personen pratar om. Så när en vän talar om sitt senaste gräl med sin chef hamnar vi genast i minnet av vårt eget senaste gräl med vår chef och fångas i minnet av den händelsen.

Position 2 befinner vi oss i då vi börjar fundera på vad personen som vi talar med tycker om oss. Duger jag som person och tycker personen att jag har tillräckligt med kompetens, är tillräckligt trevlig och så vidare. När vi befinner oss i denna position har vi svårt att vara oss själva och fokuserar mera på att vara omtyckta och att vara till lags.

Position 3 handlar om att analysera. Man söker lösningar och orsaker. I denna position är det lätt att börja fundera på hur vi ska lösa personens problem eller vad som är orsaken till dem. Detta lämnar i sin tur väldigt lite utrymme åt hen att själv hantera, analysera och hitta nya vägar. I värsta fall kommer vi med lösningar på ett problem vi inte har förstått.

Alla dessa positioner hjälper oss att hantera livet och är nödvändiga för att vi skall kunna tolka våra egna känslor, visa empati, analysera våra val och vårt liv.

Utmaningen blir att lämna detta när vi lyssnar på andra. Men vi kan lära känna oss själva och uppmärksamma när vi befinner oss i de olika positionerna och inte är närvarande i samtalet. Utan att veta om det, rusar vi ofta mellan de olika positionerna utan att förstå hur de olika positionerna påverkar vår dialog med andra.

När vi befinner oss i ett samtal med andra kan vi lägga undan dessa positioner och möta personen på ett närvarande sätt. Att skapa en större närvaro handlar om att lära känna sig själv och vara observant på det som påverkar oss.

Så hur tränar vi aktivt lyssnande?

  • Lär dig att uppmärksamma när du befinner dig i olika positioner.
  • Identifiera vad som får dig att byta position.
  • Lär dig vilken som är din favoritposition och varför.
  • Våga släppa positionen och lyssna

Kan dina säljare lyssna aktivt?

FinxS Säljbedömning är ett unikt verktyg som ger dig kunskap om styrkor och svagheter i ditt säljteam. Den mäter 18 kompetenser, varav aktivt lyssnande är en. Genom att identifiera de områden där varje säljare behöver utvecklas kan du utveckla en skräddarsydd plan för försäljningsutveckling för hela teamet.

Aktivt lyssnande är en av de mest centrala färdigheterna att ha i alla säljroller, och därför är det viktigt att inkludera den i bedömningen. Detta bidrar till att säkerställa att ditt team är utrustat med nödvändiga färdigheterna för att effektivt engagera sig med kunderna, bygga starka relationer och avsluta fler affärer. Genom att bedöma förmågan att lyssna aktivt, liksom andra kompetenser, ger säljbedömningen ditt team möjlighet att identifiera områden där de kan utvecklas och vidareutveckla sina färdigheter.