Maximera organisationens framgångar med en feedbackkultur


Borde ledare utveckla sina medarbetare i förmågan att be om hjälp? Vårt svar på frågan är JA! Många medarbetare litar fullt ut på sin egen förmåga och feedback blir aktuellt först när någon upptäcker att någonting har gått snett. Detta är naturligt då kulturen på många företag inte uppmanar om att be om specifik hjälp.

De flesta företag utvecklar både medarbetare och ledare i kompetenser och färdigheter, men få företag utvecklar sina medarbetare i konsten att be om feedback och man använder den till sin fördel. Det är inte alltid lätt att be om hjälp, men det kan vara ett utmärkt sätt att växa och lära sig. I den här bloggen kommer vi att diskutera:

  • Fördelarna med att söka feedback
  • Hur man ber om feedback
  • Hur man använder feedback till sin fördel
  • Utmaningarna med att få feedback.

Fördelar för dig som medarbetare

Att söka feedback kan vara ett utmärkt sätt att växa och utvecklas professionellt. Det hjälper oss att förstå hur andra ser på oss och vårt arbete och gör det möjligt för oss att lära oss av våra misstag. Det är också ett utmärkt sätt att bygga relationer och förtroende med medarbetare.

Den första fördelen med att söka feedback är att det kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan förbättra dig. Detta kan vara särskilt användbart om du har svårt att hålla dig motiverad eller känner dig fast i en rutin. Att be om feedback kan hjälpa dig att identifiera styrkor och utvecklingsområden och utveckla en plan för att åtgärda dem.

Den andra fördelen är att det kan hjälpa dig att hålla dig själv ansvarig för din utveckling. Att veta att någon annan ser dig och utvärderar dig kan vara en stor motivationsfaktor. Det kan också uppmuntra dig att hålla fokus på dina mål och hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

Den tredje fördelen är att det kan hjälpa dig att bygga relationer. Att be om feedback kan hjälpa dig att bygga upp förtroende och förståelse med kollegor, eftersom det visar dem att du värdesätter deras åsikter och bidrag. Det är också ett utmärkt sätt att lära känna dina kollegor bättre, eftersom du kan lära dig mer om deras värderingar och arbetsstilar.

Slutligen kan det hjälpa dig att hålla dig i framkant. Att be om feedback kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och tekniken samt om den aktuella marknaden och branschen. Detta kan hjälpa dig att hålla dig konkurrenskraftig och se till att du alltid har koll på den senaste utvecklingen.

Hur man ber om feedback

Att be om feedback kan vara skrämmande, så det är viktigt att planera i förväg och vara förberedd. Här är några tips om hur vi ber om feedback:

Först ska vi välja rätt person att fråga. Det ska vara någon vi litar på och respekterar, som har kunskap och erfarenhet nog att ge oss ärlig och nyttig feedback.

För det andra bör vi vara specifika. Vi låter personen veta exakt vilken typ av feedback vi vill ha och vad vi planerar att göra med den. Detta hjälper dem att fokusera på att ge oss den mest användbara feedbacken.

För det tredje bör vi vara öppna för både positiv och negativ feedback. Det är viktigt att komma ihåg att feedback ska vara konstruktiv och att även negativ feedback kan vara användbar.

För det fjärde ska vi vara tydliga med vad vi behöver. Vi förklarar vilka förväntningar vi har och varför vi behöver feedbacken. Detta hjälper person som ger oss feedback att förstå vad vi vill ha.

Slutligen följer vi upp. Vi tackar personen för hens tid och feedback och låt hen veta vad vi tänker göra med den.

Hur vi använder feedback till vår fördel

Här är några tips på hur du kan använda feedback till din fördel:

  • Var öppen för feedback. Kom ihåg att feedback är tänkt att vara konstruktiv och att även negativ feedback kan vara användbar.
  • Var proaktiv. Ta initiativ till att be om feedback och agera på den.
  • Var flexibel. Använd feedback för att justera ditt tillvägagångssätt och gör ändringar vid behov.
  • Var ärlig. Ge ärlig feedback till andra och var ärlig mot dig själv när det gäller din egen prestation.
  • Var ödmjuk. Var inte rädd för att erkänna misstag och använd feedback för att lära dig och växa.

Det är en utmaning att få feedback

Att be om feedback kan vara skrämmande och det är viktigt att vara medveten om de utmaningar vi kan möta. Feedback kan väcka många rädslor.

För det första finns det en rädsla för att bli dömd. Att be om feedback kan vara svårt, eftersom det kan få oss att känna oss sårbara och utsatta.

Det finns även en rädsla för kritik. Att be om feedback kan leda till kritik och negativ feedback, vilket kan vara svårt att hantera. Att be om feedback kan också skapa en rädsla för avvisning, att göra fel upplevs av många som en risk för att bli utesluten ur gruppen.

Att dessutom sätta oss själva i en situation där vi upplever att vi har misslyckats och kan leda till känslor av osäkerhet och tvivel.

Slutligen har vi en rädsla för att inte bli tagen på allvar. Att be om feedback kan få oss att känna att vi inte blir tagna på allvar, vilket kan leda till känslor av frustration och otillräcklighet.

Skapa en feedbackkultur

Feedback är ett värdefullt verktyg för personlig och professionell utveckling, och det är viktigt att veta hur man ber om och använder den till vår fördel. Att be om feedback kan vara skrämmande, men det är ett utmärkt sätt att lära sig och växa. Med rätt strategier och rätt inställning kan du använda feedback till din fördel och förbättra din förmåga att be om hjälp på jobbet.

Börja bygga upp en kultur av feedback med FinxS 360° feedback

Med FinxS 360° Feedback kan du få en 360-graders bild av hur du uppfattas av kollegor, partners och andra intressenter. Detta hjälper dig att identifiera förbättringsområden och få värdefulla insikter om dina styrkor och svagheter, så att du bättre kan förstå hur du ska lyckas i din roll.

FinxS 360° Feedback mäter prestationer, attityder och förhållningssätt utifrån, exempelvis kollegors, chefens eller kundernas perspektiv. Resultatet i Feedback 360° ger en insikt om de områden som vi kanske inte visste var våra starka sidor, eller tvärtom.

Rapporten ger även en god förståelse för gapet inom utvecklingsområden och styrkor. Det ligger ett stort värde i att få kunskap om hur vi och vårt sätt att utföra ditt uppdrag uppfattas, ofta är åsikten från en enda person enkel att avfärda, samtidigt som åsikter från flera olika personer stämmer väl överens med verkligheten.