Sälj din idé med en effektiv kommunikationsplan: Så förstår och når du din publik

Effektiv kommunikation

Har du någonsin fått information där avsändaren inte har tagit hänsyn till vad du som mottagare behöver veta, höra eller förstå? Kanske har du varit på en kick-off som inte väckt några känslor eller har du själv skickat ut ett meddelande som har lett till missförstånd och förvirring?

Det är viktigt att ha en god planering för att säkerställa en bra kommunikation, oavsett om du arbetar med daglig informationsspridning eller informerar om en stor förändring. Det första steget är att sätta dig in i åhörarnas situation och förstå deras behov och förväntningar. Hur vill de få informationen och vad som skulle få dem att tappa intresset?

Att informera handlar om att sälja. Du vill att dina åhörare ska köpa din idé eller förändring, och för att göra det behöver du paketera den på ett sätt som gör den begriplig och värdefull för dem. Du behöver även hitta rätt försäljningskanal och följa upp på hur många som har köpt.

Extended DISC och kommunikation

För att lyckas behöver du också planera noga och förstå din publik. Ett kommunikationsverktyg som Extended DISC kan hjälpa dig att förstå din publik och anpassa din kommunikation efter deras beteende- och kommunikationsprofiler.

Det är viktigt att komma ihåg att vi alla tar till oss information på olika sätt, vilket innebär att samma information kan behöva förmedlas på olika sätt beroende på vem vi talar med. Genom att förstå din publik och anpassa din kommunikation kan du undvika missförstånd och skapa en mer effektiv kommunikation. Det handlar inte om att ge olika budskap, utan om att ge samma budskap på olika sätt.

Teamet och 15 minuter

Hur kan du effektivt förmedla ett viktigt budskap på 15 minuter till en stor grupp människor? Ledare står ofta inför utmaningen att tala till en samlad grupp, som kan ha olika kommunikationsstilar och sätt att ta till sig information. För att nå ut till alla, kan det vara användbart att täcka fyra olika perspektiv när man talar:

  • Vad
  • Vem
  • Hur
  • Varför

Genom att besvara dessa frågor för dig själv ökar du inte bara chanserna att nå alla i publiken, utan också din egen förståelse av ditt budskap. Det kan vara användbart att reflektera över din egen kommunikationsstil och om du vanligtvis prioriterar att ta reda på vad som är problemet eller målet, och om det är svårare för dig att fundera över hur något ska genomföras. Genom att använda detta tillvägagångssätt kan du göra en grundligare analys av ditt budskap och kommunicera det på ett mer effektivt sätt.

Kommunicera med ditt team

I denna artikel diskuterar vi spridning av information som en form av försäljning. Inom försäljning brukar det sägas att en potentiell kund behöver se ett meddelande minst 7 gånger innan hen bestämmer sig för att köpa. Detta gäller också när man vill sprida ett budskap – för att få åhörarna att köpa det behöver man förmedla det flera gånger.

Att sprida information effektivt handlar om mer än att göra en PowerPoint. Hur väl förberedda är ni för att skapa en effektiv informationshantering i er organisation? Extended DISC är ett verktyg som utvecklar chefers kommunikationsförmåga.