Starta hösten med motiverade säljare!


Har du någonsin upplevt den fantastiska känslan när du är fullständigt försjunken i en uppgift, och allt annat runt omkring dig verkar försvinna? Motivationen är minst sagt på topp! Du befinner dig i ett tillstånd av fullständig fokusering och produktivitet, där hindren bleknar bort och arbetsflödet blir helt naturligt.

Detta tillstånd av ”flow” är något vi alla älskar och strävar efter, både inom och utanför arbetslivet. I det här nyhetsbrevet kommer vi att utforska hur du som ledare kan starta hösten med att skapa och stödja detta tillstånd hos dina säljare för att maximera deras prestation och välbefinnande.

För att förstå hur vi når flow, låt oss först titta på dess kärnelement. Enligt psykologen Mihaly Csíkszentmihályi är flow ett tillstånd där utmaningen i en aktivitet matchar individens skicklighet. När dessa två faktorer balanseras, inträffar ett djupgående engagemang och fokuserad produktivitet. Vi har alla varit i detta tillstånd där tiden försvinner och allt känns i harmoni.

Identifiera och Stöd Flow hos Dina Säljare

För att stödja dina säljare i att uppleva flow och därigenom öka deras prestanda, är det viktigt att du som ledare förstår de faktorer som kännetecknar detta tillstånd:

Tydliga Mål

Se till att dina säljare har klara och meningsfulla mål. Starta hösten med att kommunicera ut målen för de sista månaderna för 2023. Att veta vad de strävar efter är en grundläggande förutsättning för att uppnå flow.

Skapa Rätt Miljö

Ge dina säljare en arbetsmiljö som är fri från störande faktorer och som främjar fokuserad arbete. En ständig ström av avbrott kan förstöra deras koncentration.

Tillhandahåll Resurser

Identifiera vilka resurser dina säljare behöver för att kunna prestera på toppnivå. Det kan vara allt från tekniska verktyg till utbildning och stöd. Effektiv användning av teknologi kan underlätta processen och minska onödig stress, vilket hjälper dem att hålla ett kontinuerligt arbetsflöde. Säkerställ att alla dina säljare använder all teknik på ett effektivt sätt.

Energihantering

Uppmuntra dina säljare att vara medvetna om sin egen energinivå. Att planera arbetsuppgifter utifrån energicykler kan hjälpa dem att vara mer produktiva och förebygga utbrändhet.

Positiv Feedback och Uppskattning

Ge regelbunden och konstruktiv feedback till dina säljare. Att erkänna deras insatser och framgångar skapar en positiv arbetsmiljö och uppmuntrar dem att sträva efter kontinuerlig förbättring. Boka in feedbacksamtal för de resterande 4 månaderna på året…och prioritera dem.

Följ upp dina säljares kompetens

FinxS Säljbedömningen ger insikter om vilka specifika färdigheter och kunskaper som behöver förstärkas hos varje säljare. Baserat på dessa insikter kan du sedan tillhandahålla relevanta utbildnings- och utvecklingsresurser. Det kan vara interna eller externa utbildningsprogram, workshops, onlinekurser, litteratur eller föreläsningar som fokuserar på att förbättra de specifika kompetenserna hos säljarna. Genom att tillhandahålla rätta resurser kan säljarnas kompetenser utvecklas och förbättras på ett strukturerat sätt.

Feedback 360°: Mät och utveckla flow

För att säkerställa att dina säljare verkligen befinner sig i flow och för att hjälpa dem att utvecklas, är det viktigt att implementera en feedbackprocess, hur väl fungerar stödet som säljarna får i er organisation?

En FinxS 360°-feedback är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera deras upplevelse stöd för att skapa flow. Detta ger dig insikter i hur du kan optimera arbetsuppgifter, stöd och resurser för att främja flow hos varje enskild säljare.

Vill du fylla hösten med inspiration?

Utveckla dig själv och andra med vår YouTube-kanal. Där delar vi med oss av filmer som innehåller tips och verktyg för utveckling av ledare, säljare och medarbetare.

Varje vecka lägger vi upp filmer som är både informativa och lättillgängliga.

Så passa på att prenumerera på vår kanal och tryck på notisikonen för att få aviseringar varje gång vi laddar upp en ny video. Du behöver bara klicka på klockan bredvid knappen ”prenumerera” och välja ”alla”.

Klicka på bilden nedan och se hur du kan optimera säljtid!