Jag blev certifierad i Extended DISC för 6 år sedan. Det har varit mycket användbart i min roll som coach och konsult.