Att få resultatet analyserat från olika vinklar, från rena säljkompetenser till grupperade utifrån olika säljroller har varit toppen.