Jag vill varmt rekommendera Extended DISC som varit ett stort stöd under hela utbildnings-/certifieringsfasen.