Upptäck hemligheten bakom resilienta säljteam!


Att arbeta inom försäljning innebär att ständigt stå inför nya utmaningar och ibland även misslyckanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje misslyckande bär med sig en möjlighet till lärande och utveckling. Som ledare är det avgörande att du stöttar dina säljare i denna process.

Förståelse för misslyckandets natur

Misslyckanden är inte slutpunkter, utan viktiga delar i läroprocessen. En säljare med hög förmåga att hantera misslyckanden ser dessa som tillfälliga och som en chans att växa. De är villiga att ta risker och förstår att utan risk finns det sällan någon stor vinst. ”Den som inte riskerar kan inte vinna” är en devis som ofta håller dem i rörelse. När de stöter på hinder, reser de sig snabbt och fortsätter framåt med förnyad insikt.

Säljare med låg förmåga att hantera misslyckanden å andra sidan, säljare som uppfattar misslyckanden som strikt negativa, kan ha svårt att ta sig igenom dessa situationer. De tenderar att undvika risker och spela säkert, vilket kan begränsa deras tillväxt och framgång.

Som ledare är det viktigt att du hjälper dessa individer att se misslyckanden som en del av lärandeprocessen och uppmuntrar dem att ta kalkylerade risker.

Acceptera och erkänna misslyckandet:

Ha en öppen dialog med säljaren där ni tillsammans erkänner att misslyckanden är en del av säljprocessen. Uppmuntra säljaren att se misslyckandet som en naturlig del av hens professionella utveckling.

Reflektera över erfarenheten:

Planera regelbundna möten. Uppmuntra säljaren att reflektera över vad som hände, identifiera lärdomar och diskutera möjliga förbättringar och aktiviteter för framtida interaktioner.

Omformulera misslyckandet till en lärdom:

Hjälp säljaren att omformulera misslyckandet till en positiv lärdom. Diskutera hur varje upplevelse bidrar till deras personliga och professionella tillväxt.

Sätt upp nya, realistiska mål:

Arbeta tillsammans med säljaren för att sätta upp nya, realistiska och uppnåbara mål utifrån tidigare reflektion. Dessa mål bör vara specifika, mätbara och tidsbundna, och bör baseras på de insikter som säljaren har fått från sina misslyckanden.

Undvik att fastna i negativa tankemönster:

Uppmuntra ett nytt tankesätt hos säljaren. Diskutera vikten av att inte fastna i negativa tankemönster och utforska strategier för att hantera och omvandla negativa tankar till positiva.

Balans:

Uppmuntra säljaren att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Diskutera vikten av fysisk och mental hälsa och hur det påverkar deras försäljningsprestation. Följ upp om nödvändigt.

Fortsätt framåt:

Uppmuntra säljaren att alltid blicka framåt och använda sina erfarenheter som en drivkraft för framtida framgångar. Hjälp hen att utveckla strategier för att fortsätta framåt, även efter besvikelser.

Mäta och förstå en säljares förmåga att hantera misslyckanden.

Genom att identifiera var en säljare står mellan högt och lågt resultat i denna kompetens, kan du skräddarsy ditt stöd och utvecklingsplaner för att hjälpa hen att växa.

Vill du ta nästa steg och se hur din säljare hanterar misslyckanden och utveckla en strategi för att förbättra denna färdighet, boka ett möte med oss. Du får en kostnadsfri återkoppling av FinxS Säljbedömning för en av dina säljare. Klicka här för att boka ditt möte och börja transformera ditt säljteam.

Framtiden för ditt försäljningsteam medFinxS Säljakademi

I FinxS Säljakademi tar vi oss an utmaningen att hantera misslyckanden på ett konstruktivt sätt. Våra noggrant utformade utbildningsmoduler är avsedda att ge både säljare och ledare de verktyg de behöver för att växa i denna kritiska aspekt av deras professionella utveckling. Tillsammans arbetar vi för att höja ditt säljteams prestationer till en ny nivå inom 18 olika säljkompetenser, där hantera misslyckanden är en.

Vi förser ditt team med nödvändiga resurser. Detta garanterar att varje teammedlem inte bara deltar, utan även är förberedd för att öka era affärer.

Vårt mål är att utveckla de färdigheter som ditt team behöver, så att varje säljare, oavsett individuell utmaningsnivå, kan bidra till och förstärka hela teamets effektivitet och resultat.

Ett anpassat program

Förstudie av säljkompetenser: Precision möter potential

Vi inleder ditt teams utvecklingsresa med en detaljerad förstudie av dina säljares kompetenser. Vår unika metod använder Finxs Säljbedömning för att mäta 18 kritiska kompetenser, vilket eliminerar gissningar och ersätter dem med informationsdrivna insikter. Vi granskar allt från säljarnas tendens att hitta ursäkter till deras dominerande tankesätt inom försäljning. Detta ger oss en djup förståelse för varje säljares individuella styrkor och utvecklingsområden.

Tydliga rapporter: Insikt och översikt

Efter förstudien får varje säljare görs en personlig kompetensanalys. Samtidigt erhåller säljchefen tydliga rapporter som erbjuder en omfattande översikt av hela teamets kompetensnivå. Dessa rapporter tjänar också som kraftfulla coachingverktyg, möjliggörande för ledare att utforma fokuserade strategier för att lyfta sina säljares prestationer till nya höjder.

Skräddarsydd digital utbildning: Vägledning till framgång

Genom den exakta informationen och de insikter som fåtts under förstudien utformar vi en skräddarsydd digital utbildning som syftar till att direkt förbättra områden där dina säljare behöver mest utveckling. Vårt anpassningsbara utbildningsprogram består av 6 eller 12 moduler, varje månad fokuserar på ett nytt ämne, rikt med engagerande och instruktiva videor, praktiska övningar och reflektionsmoment.

Ledarskapsstöd: Din nyckel till ett blomstrande säljteam

Vi förstår vikten av starkt ledarskap. Därför har vi utvecklat ett specialprogram för att bistå ledare i deras uppdrag att utveckla sina säljare och förstärka teamdynamiken. Programmet är framtaget för att matcha temat för varje månad och ge ledare verktygen de behöver för att leda effektivt.

Extra Stöd: Teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching

För dem som söker ytterligare stöd erbjuder vi specialiserade teamutvecklingsdagar och personlig ledarcoaching. Dessa tjänster är utformade för att komplettera vår akademi, och ger en extra nivå av skräddarsydd vägledning och utveckling för både individer och team.

Men köp inte vad vi säger rakt av. Boka ett möte där du får testa FinxS Säljbedömning kostnadsfritt på en av dina säljare.