Varför ger dina säljutbildningar ingen varaktig effekt?


Slösar du pengar på säljutbildningar som inte fungerar? Är ditt säljteam uttråkat och oengagerat under utbildningssessionerna? Många företag investerar stora summor i generella utbildningsprogram som misslyckas med att tända gnistan hos sina säljare. Resultatet? En dyr investering som inte bara saknar avkastning, utan också riskerar att sänka teamets moral och produktivitet. Det är dags att ställa frågan: Är våra utbildningar för breda och generella för att verkligen göra en skillnad?

Och låt oss inte glömma den ökända ’hyllvärmareffekten’: en kortvarig boost av inspiration som snabbt försvinner, innan vi vet ordet av är medarbetarna tillbaka i sina gamla vanor. Det är hög tid att vi blir laserfokuserade på de exakta färdigheterna som saknas i vårt team, så att varje krona vi lägger på utveckling verkligen räknas och blir en investering, inte ett ekonomiskt svart hål.

Hur identifierar man kompetensgap?

Det första steget för att säkerställa att de investeringar du gör ger en avkastning är att identifiera kompetensgap och noggrant utvärdera teamets nuvarande prestation. Finns det några uppenbara svagheter eller områden där teamet inte når upp till förväntningarna?

Övning: ”Fem Varför” – Analys

Denna övning går ut på att ställa frågan ”Varför?” fem gånger i följd för att komma till roten av ett problem eller en utmaning. Samla teamet och identifiera en specifik svaghet eller utmaning som ni står inför. Ställ sedan frågan ”Varför?” och fortsätt att göra det tills ni har ställt den fem gånger. Målet är att djupdyka i problemet och förstå de underliggande orsakerna. Det är viktigt att hålla fokus på det som säljarna kan påverka själva, sin egen kompetens. I denna övning ska inte konjunkturer, paketering, erbjudande och allt annat som inte rör säljarens kompetens diskuteras.

Exempel på frågor att starta med:

  •    Varför missade vi försäljningsmålet förra månaden?
  •    Varför hade vi färre leads?
  •    Varför var konverteringsgraden låg?
  •    Varför följer vi inte upp leads effektivt?

Kom ihåg att ovanstående frågor är den inledande frågan, efter den ställer gruppen fem följdfrågor på svaret gruppen kommer fram till.

Sluta gissa och börja mäta – Hur FinxS Säljbedömning transformerar säljteamets utbildning från kostnad till investering

Har du någonsin undrat varför vissa säljare i ditt team utmärker sig medan andra kämpar? Svaret ligger ofta i de unika kompetenserna och tankesätten som varje säljare besitter. Men hur identifierar man dessa och använder dem för att förbättra hela teamets prestation? Lösningen är FinxS Säljbedömning.

🎯 Riktad Kompetensutveckling: FinxS Säljbedömning kartlägger hela 18 kritiska säljkompetenser, allt från att följa upp leads till att hantera motgångar. Detta ger dig en detaljerad bild av varje säljares styrkor och svagheter, så att du kan skräddarsy utbildningsprogram som verkligen gör en skillnad.

📈 Mätbar Framgång: Med FinxS får du inte bara en ögonblicksbild av ditt teams kompetensnivå, du får också verktyg för att mäta framsteg över tid. Detta gör det enklare att se ROI på dina utbildningsinvesteringar.

🧠 Tankesättets Kraft: Förutom tekniska färdigheter mäter FinxS också säljarens underliggande tankesätt, vilket ofta är en dold framgångsfaktor. Förstå ditt teams tankesätt och du kan förstå hur man bäst motiverar och utbildar dem.

🚀 Maximerad Produktivitet: FinxS inkluderar ett unikt index för ursäkter som identifierar säljare som är mest benägna att fokusera på resultat. Detta hjälper dig att kanalisera dina resurser och din energi där de gör mest nytta.

👥 Team Synergi: Använd insikterna från FinxS för att bygga ett mer sammanhållet och effektivt säljteam. När du vet vilka kompetenser som saknas kan du fylla dessa gap och skapa ett team där alla kompletterar varandra.

📚 Långsiktiga Utvecklingsplaner: FinxS ger inte bara en ögonblicksbild; det ger också konkreta coachningstips och utvecklingsplaner för varje säljare. Detta säkerställer att din investering blir en långsiktig tillgång snarare än en kortvarig kostnad.

💰 Med en investering på 616 kronor per säljare, blir FinxS Säljbedömning mer än bara en tillfällig kostnad – det blir en långsiktig investering i din personal. Denna djupgående analys ger dig inte bara en exakt bild av ditt teams kompetensnivå, utan även de verktyg och insikter du behöver för att kontinuerligt utveckla varje säljares unika styrkor och svagheter, dagligen.

Så, om du är trött på ineffektiva och dyra utbildningsprogram och söker en metod för att verkligen förstå och utveckla ditt säljteam, är det dags att utforska FinxS Säljbedömning.