Vi vet hur du behåller dina säljare


Företag är mer oroade än någonsin för personalavgångar inom alla avdelningar, men den mest påverkade avdelningen är försäljning.

En studie gjord av fyra marknadsföringsprofessorer, ledda av V. Kumar, vid Georgia State University, visar att den årliga personalomsättningen för amerikanska säljare är så hög som 27%, vilket är dubbelt så mycket som för den totala arbetskraften. Många branscher upplever nu att den genomsnittliga anställningstiden är mindre än två år.

Medan vissa avgångar kan vara önskvärda, som när lågpresterande medarbetare säger upp sig, så är de flesta avgångar inte önskvärda. När en kompetent medarbetare lämnar företaget uppstår det en rad direkta och indirekta kostnader för företaget. Företag lägger enorma summor på att utbildning och incitament och oönskade avgångar minskar avkastningen från dessa investeringar. Dessutom påverkar personalomsättningen försäljningen.

I studien utvärderades data för 6 727 säljare. Forskarna använde två uppsättningar mätvärden, en för prestation och en för ”kamrateffekter”. Resultaten visade att säljare med höga betyg, när det gäller kundnöjdhet, och historiskt goda resultat var mindre benägna att sluta. Detta berodde på ökad känsla av anställningstrygghet och förmåner som t.ex. incitament. Studien visade också att det är de ”medelmåttiga” säljarna som är mest benägna att sluta och att deras avgång är skadlig för företagen.

Det mest oväntade resultatet var den starka korrelationen mellan kamrateffekter och att sluta. Detta tyder på att personalomsättningen kan vara smittsam i organisationer, och individuella attityder påverkas i hög grad av omgivningen.

Ny forskning visar också att anställda ofta letar efter andra jobb under perioder då arbetsmarknaden är ansträngd eller under speciella händelser i säljarens liv. Livshändelser som vi kanske inte tror påverkar våra karriärval kan faktiskt vara avgörande. Händelser som födelsedagar och återträffar med gamla skolkamrater kan få anställda att omvärdera sin karriär och söka nya möjligheter.

Det är viktigt att notera att utöver att använda data för att identifiera och behålla bästa medarbetare, är det också avgörande att utveckla säljarnas kompetens och att kontinuerligt ha meningsfulla, återkommande samtal med säljare. Och med återkommande menar vi inte ett samtal i kvartalet. En säljare bör ha ett ostört samtal med sin chef minst en gång i veckan. Detta kommer inte bara att spara pengar åt företagen utan också öka produktiviteten och lönsamheten på lång sikt.

Skapa Meningsfulla Samtal med FinxS Säljbedömning

Att ta det första steget i riktning mot utveckling och meningsfulla samtal kan vara en överväldigande uppgift, särskilt när det handlar om att förbättra säljinsatserna. Men med FinxS Säljbedömning kan du skapa meningsfulla samtal som leder till ökad framgång.

FinxS Säljbedömning erbjuder en unik och konkret insikt som fungerar som en vägledning mot framgångsrik försäljning. Genom att se försäljning ur ett bredare perspektiv kan vi bemöta flera marknadsbehov och utnyttja flera kompetenser i våra säljteam.

Verktyget FinxS Säljbedömning är särskilt utformat för att gynna följande grupper:

  1. Försäljningschefer: Genom att använda FinxS Säljbedömning kan försäljningschefer bättre förstå sina team och därmed förbättra förmågan att leda dem mot framgång.
  2. Teamledare: Teamledare kan dra nytta av FinxS Säljbedömning för att identifiera och utveckla individuell potential i sina team, vilket i sin tur stärker hela teamets prestation.
  3. Säljcoacher och konsulter: Säljcoacher och konsulter kan använda FinxS Säljbedömning för att skräddarsy sin rådgivning och träning efter varje säljares unika behov.
  4. Säljteam: För säljteamet är FinxS Säljbedömning ett värdefullt verktyg som kan hjälpa dem att förbättra sina prestationer genom att fokusera på specifika områden som behöver utveckling.
  5. Säljare som vill förbättra sig: Slutligen, säljare som strävar efter att bli bättre kan använda FinxS Säljbedömning för att identifiera sina styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser.

Denna bedömning är utformad för att stärka och optimera inlärningsprocessen, samtidigt som den hjälper till att belysa de områden där förbättringar som är nödvändiga. Genom att använda FinxS Säljbedömning som ditt verktyg för att skapa meningsfulla samtal och främja säljarnas utveckling kan du ta stegen mot en mer framgångsrik och effektiv försäljning.

Optimera ditt säljteam nu! Boka en kostnadsfri återkoppling åt din säljare och ta del av vår chefsrapport som ger dig unika insikter för att utveckla och coacha din säljare till framgång. Kontakta oss idag!