Vill du veta hemligheten till att behålla befintliga kunder? Upptäck fyra kraftfulla tips och en teamövning!


Befintliga kunder är ryggraden i dina Intäkter.

Välkommen till ännu ett spännande kapitel i försäljningens värld! Oavsett om du är en erfaren försäljningschef, en passionerad säljare eller en ledare som strävar efter att utveckla ditt team, är detta nyhetsbrev skapat för dig. Vi är här för att utforska en kritisk framgångsfaktor i försäljning – att behålla befintliga kunder.

För att sätta tonen och ge dig något att reflektera över, låt oss ställa två viktiga frågor:

 1. Vad innebär det för dig och ditt företag att ha lojala och nöjda kunder som stannar?
 2. Vilka åtgärder kan du vidta för att skapa kundrelationer som inte bara imponerar, utan även får dina kunder att stå i kö för att fortsätta att samarbeta med dig?

Alla som arbetar med försäljning vet att det är viktigt att behålla befintliga kunder. Men låt oss ändå påminna oss om varför det är viktigt:

 • Lönsamhet: Det är generellt billigare att behålla befintliga kunder än att locka nya. Att säkerställa att befintliga kunder är nöjda och lojala bidrar till en kontinuerlig intäktsström och ökad lönsamhet.
 • Långsiktig relation: Genom att bygga långsiktiga relationer med befintliga kunder kan du öka deras livstidsvärde. Det innebär att de inte bara gör en enskild affär utan kommer att handla av dig över tid och kanske till och med bli ambassadörer för ditt varumärke.
 • Konkurrensfördel: Nöjda kunder tenderar att stanna lojala gentemot ditt företag och kan hjälpa dig att särskilja dig från konkurrenterna. Detta kan vara särskilt viktigt i branscher med intensiv konkurrens.
 • Feedback och förbättringar: Befintliga kunder kan ge värdefull feedback om din produkt eller tjänst. Detta kan användas för att göra förbättringar och anpassa ditt erbjudande efter deras behov och önskemål.
 • Återkommande intäkter: Många företag förlitar sig på återkommande intäkter från befintliga kunder, särskilt i modeller som prenumerationstjänster eller uppföljningsförsäljning.
 • Positivt rykte: Nöjda kunder tenderar att sprida positiva omdömen om ditt företag, vilket kan locka nya kunder och stärka ditt varumärkes rykte.

Har dina säljare kompetenserna som krävs för att behålla befintliga kunder? Att behålla kunder kräver att dina säljare har utvecklat specifika säljkompetenser så som; skapa rapport, processorientering, vinna förtroende, effektiva frågor, aktivt lyssnande och kritiskt tänkande. FinxS säljbedömning mäter exakt de kompetenser som krävs. Testa Säljbedömningen kostnadsfritt redan idag!

Häng med när vi dyker djupt in i ämnet och utforskar strategier och praktiska tips för att öka kundlojaliteten. Din resa mot att behålla befintliga kunder och maximera din försäljning börjar här.

Tips 1: Förstå dina kunder på djupet För att behålla befintliga kunder är det viktigt att förstå dem på djupet. Utforska deras behov, mål och smärtpunkter. Utmana ditt team att skapa kundprofiler och identifiera sätt att bättre tjäna varje kunds unika behov.

Tips 2: Bygg starka kunderelationer Det är allmänt känt att lojala kunder är mer benägna att stanna. Uppmuntra ditt team att investera tid och ansträngning för att bygga starka kundrelationer. Det handlar om att lyssna, vara tillgänglig och leverera utöver förväntan.

Tips 3: Använd data för att förutse kunders behov Låt din försäljningsavdelning använda data för att följa kunders beteende och förutsäga deras behov. Utmana ditt team att identifiera de bästa nyckeltalen (KPI:er) för att mäta framgång och anpassa strategin efter dem.

Tips 4: Skapa en kultur av ständig förbättring Sluta aldrig utvecklas. Uppmuntra ditt team att ständigt förbättra sina färdigheter och processer. Det kan vara användbart att genomföra regelbundna möten där teamet delar insikter och lärdomar från sina kundinteraktioner.

 Övning: Kreativ Kundtillfredsställelse-Workshop

För att hjälpa ditt team att sätta dessa tips i praktiken, föreslår vi att du genomför en kreativ kundtillfredsställelse-workshop. Följ stegen nedan och skapa en hållbar försäljning.

 1. Börja med att reflektera över ert nuvarande arbete med kundtillfredsställelse. Vad gör ni bra? Vad kan förbättras?
 2. Be teamet att skapa kundprofiler och kartlägga kundernas resa från första kontakt till lojalitet.
 3. Utmana teamet att komma med minst tre innovativa idéer för att förbättra kundtillfredsställelsen. Varje idé bör fokusera på att överträffa kundens förväntningar.
 4. Utvärdera och prioritera idéerna tillsammans med ditt team. Välj en eller två att implementera.
 5. Sätt upp en tidsplan för att genomföra och mäta resultaten av de valda åtgärderna.

Genom att utföra denna övning kommer ditt team att känna sig mer engagerat och redo att leverera en överlägsen kundupplevelse. Jobba vidare med ditt team och ta gärna hjälp av videon som du hittar längre ner i nyhetsbrevet.

Vårt uppdrag är att hjälpa dig att nå dit du vill!

Framgångens epicentrum

Står ditt säljteam på tröskeln till storhet, men behöver den sista puffen för att bryta igenom? Sluta leta, du har hittat din lösning. Vi är experterna som inte kommer att lämna dig innan du har nått dina mål!

Mät det du kan förändra

Vill du snabbt lyfta ditt säljteam till nya höjder? FinxS Säljbedömning är din handlingsplan som erbjuder en analys för att maximera både talang och lönsamhet. Ta steget mot oslagbar framgång idag!